Pressmeddelande -

Ökad kundtillväxt och stabil resultatutveckling – Telenor Sverige redovisar resultat för andra kvartalet 2011

Ökad tillväxt i antal nya kunder, stabil underliggande resultatutveckling i mobilaffären och fortsatta utmaningar till följd av ökad regulatorisk osäkerhet – det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för andra kvartalet 2011.

– Vi gör ett starkt kvartal sett till antalet nya kunder, drivet bland annat av fortsatt positiv utveckling i produktsegmentet mobilt bredband. Tyvärr ser vi återigen hur den regulatoriska regimen i Sverige vacklar till följd av upphävda prisregleringar på samtrafik. Den osäkerhet som skapas på marknaden till följd av detta är negativ för hela branschen, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige. 

Det samlade EBITDA för Telenor Sverige uppgick under kvartalet till 727 MSEK, vilket motsvarar en förbättring med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det förbättrade resultatet beror främst på fortsatt positiv utveckling från mobilverksamheten samt lägre omkostnader.

Mobilverksamheten
Omsättningen inom mobilverksamheten ökade med en procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på positiv utveckling av mobil data och ökade intäkter i prioriterade kundsegment. Intäkter från terminalförsäljning och samtrafik samt roaming minskade något, bland annat på grund av regulatoriska förändringar.

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 2 119 000, en ökning med 45 000 jämfört med utgången av första kvartalet. Tillväxten var stark i såväl konsument- som företagssegmentet, avseende både mobil data och röstabonnemang. Det totala antalet abonnenter med mobilt bredband uppgick vid utgången av kvartalet till 379 000.

Fastnätsverksamheten
Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 711 MSEK under andra kvartalet, jämfört med 777 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per telefonikund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 518 000 vid andra kvartalets utgång.

Viktiga händelser under det andra kvartalet 2011 • Telenor utökade avtalet med mediekoncernen Stampen, vilket innebär att Telenor blir huvudleverantör av mobil och fast telefoni, mobilt bredband samt den nätbaserade växeln Telenor One 2.0.
 • Telenor förlängde och utökade samarbetet med Region Skåne om leverans av fast och mobil telefoni samt ett reservtelefonisystem.
 • Telenor blev första svenska operatör att erbjuda upp till 42 Mbit/s i 3G-nätet, som i praktiken innebär 3G-hastigheter upp till cirka 32 Mbit/s.
 • Bredbandsbolaget inledde exklusivt samarbete med Flattr för att etablera användandet av sociala mikrobetalningar på nätet.
 • Telenor genomförde pilotprojektet Telenor Surf Academy för att öka kunskapen om användning av sociala medier i skolundervisningen.
 • Telenor lanserade, som första svenska operatör, ett mobilt bredband baserad på tidsåtgång i stället för datamängd.
 • Telenor inledde samarbete med Microsoft för integrering av den nätbaserade växeln Telenor One 2.0 med Microsofts kommunikationsplattform Lync.
 • Telenor lanserade två säkerhetslösningar för smartphones, Telenor Stöldskydd och Telenor Säker Mobil, som gör att man snabbt och enkelt kan spärra sin telefon och skydda innehållet.
 • Telenor inledde ett samarbete med Media Markt som innebär att man öppnar så kallade ”shop-in-shop” på elektronikkedjans telekomavdelningar.
 • Telenor lanserade underhållningspaket för mobilsurf och mobilt bredband med möjlighet att utan extra kostnad lägga till underhållning i form av musik, film eller ljud- och e-böcker.
 • Kammarrätten underkände Post- och telestyrelsens (PTS) förelägganden vad gäller samtrafik i de fasta och mobila näten, med ökad regulatorisk osäkerhet på den svenska marknaden som följd.

Resultat i korthet
Nedan visas några nyckeltal för den samlade Telenorverksamheten i Sverige under fjärde kvartalet 2010.

Se bifogad PDF.

Journalister når Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Kategorier

 • kvartalsrapport
 • regulatoriskt

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Relaterat innehåll