Pressmeddelande -

Startskott för världsomspännande innovationstävling - Telenor Mobilstart huvudpartner i Excitera Mobile Cup 2009

Idag startar världens största plattformsoberoende innovationstävling för den mobila kanalen. Excitera Mobile Cup 2009 utmanar studenter från hela världen att skapa framtidens mobila tjänster. Prissumman 100 000 kronor är tänkt att utgöra en grundplåt för att komma ut på marknaden med idén.

- Detta är unikt. Den mobila kanalen är det sjunde massmediet och dess potential är fortfarande outforskad. Möjligheterna för entreprenörer är därför i det närmaste oändliga, säger Hannes Dernehl, projektledare Excitera Mobile Cup.

Tävlingen presenteras av Excitera, en studentdriven entreprenörsförening vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Huvudpartner är Telenor Mobilstart.

- Det känns fantastiskt att vi vara en del av detta unika projekt. Med Mobilstart ger vi tävlingsdeltagarna tillgång till användarvänliga verktyg som kräver minimala tekniska förkunskaper. Att bidra till att bra idéer förverkligas är helt i linje med vår roll som möjliggörare av moderna mobila tjänster, säger Michael Bergman, chef Nya Affärer, Telenor.


Tävlingen kommer att pågå under våren 2009 och avslutas med prisutdelning i maj. Fokus ligger på generering av idéer och prototyper för mobila tjänster och mobile web-mashups. Studenter som deltar får fri tillgång till Mobilstart som innehåller verktyg för att snabbt och enkelt skapa egna mobila tjänster. De kommer också ha möjlighet att få tips och vägledning av tävlingens mentorer och av en särskilt utsedd advisory board, med bland andra Morris Packer (Bonnier), Joakim Jardenberg (Mindpark) och Kajsa Lundfall (Visibility).

Registrering sker via www.mobilecup.se.

För mer information, kontakta:

Hannes Dernehl, Projektledare Excitera Mobile Cup 2009

hannes@excitera.se; 0709-616909

Telenors Presstjänst

press@telenor.com; +46 8 41 00 75 55

Om Telenor Mobilstart:

Mobilstarts tjänstepaket möjliggör nya sätt för innehållsleverantörer att nå ut till existerande och nya kunder för att informera och ta betalt för tjänster och produkter. Att använda Mobilstart kräver inga förkunskaper och det finns inga startavgifter eller fasta kostnader. Det är möjligt att nå varje svensk mobilanvändare oavsett operatör och många tjänster fungerar även med utländska abonnemang.

Om Excitera:

Excitera är den studentdrivna, ideella entreprenörskapsföreningen vid KTH. Föreningen strävar efter att skapa ett intresse för företagande och kommersialisering av forskningsresultat. Excitera verkar även för främjande av kontakterna mellan näringslivet och den akademiska världen.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40