Pressmeddelande -

Telenor Cinclus tecknar avtal med Fortum

Telenor Cinclus - ett delägt dotterbolag till den norska telekommunikationskoncernen Telenor har idag tecknat avtal med energibolaget Fortum om att leverera en lösning för automatisk fjärravläsning av elmätare. Avtalets möjliga omsättning överstiger två miljarder svenska kronor under en tioårsperiod. Avtalet innebär att Telenor Cinclus ska leverera lösningar för automatisk fjärravläsning av elmätare till Fortums 835 000 elkunder i Sverige. Det omfattar 16 procent av samtliga svenska hushåll. Omkring 500 000 av dessa finns i Stockholmsregionen. Avtalet är det största inom automatisk mätaravläsning som någonsin har tecknats i Norden. Installationen startar hösten 2006 och samtliga hushåll ska ha lösningen monterad innan första halvåret 2009. Avtalet gäller i tio år och har ett värde på över två miljarder svenska kronor. Fortum har också en option på att förlänga avtalet i ytterligare sex år. - För oss är detta en strategisk investering och inte något vi gör för att vi måste möta regulatoriska krav. Genom att satsa på den mest moderna och flexibla plattformen för automatisk mätaravläsning kommer vi att kunna ge våra kunder bättre service. Investeringen innebär att vi får en infrastruktur som gör att vi kan tillfredsställa våra kunders behov av övriga tjänster, säger Christian Lundberg, vd på Fortum i Sverige. Samarbetspartners Telenor Cinclus kommer att samarbeta med sitt dotterbolag Comsel inom teknologi och med Telenor Mobile Sweden för mobilkommunikation. Telenor Mobile Sweden kommer att leverera kommunikation till elmätarna som utrustas med inbyggda GPRS-modem. På så sätt kan man enkelt samla in uppgifter från elmätarna mobilt. All fjärravläsning kommer att ske nattetid då trafiken i nätet är betydligt lägre än dagtid. - Det här är ett stort och viktigt avtal för oss av flera anledningar. Elbranschen är inne i en väldigt intressant period där det känns spännande att få vara med. Det här avtalet är också ett mycket högt betyg för vårt mobilnät eftersom Fortum ställer höga krav på geografisk täckning, driftssäkerhet och kvalitet, säger Johan Lindgren, vd för Telenor Mobile Sweden. Dessutom kommer Telenor Cinclus att samarbeta med installatören Relacom för att implementera lösningen, Landis & Gyr för leverans av elmätare och Powel ASA för mjukvara för insamling av mätvärden. Ytterligare samarbetspartner för kommunikationslösningar är Hunt och Siemens. Den totala leveransen innehåller installation och projektledning, elmätarutrustning, samt drift och övervakningstjänster. Investering i framtiden Sverige är den snabbast växande marknaden i Europa för automatisk mätaravläsning. En viktig anledning är att de svenska myndigheterna har beslutat att samtliga energibolag ska fjärravläsa sina kunders elmätare automatiskt före juli 2009. - Det är ett stort erkännande att Fortum väljer vår lösning. Det visar att vår satsning på mobilteknologi som kommunikationsbärare för att läsa av och sända in mätdata är rätt. Det uppfyller både regulatoriska krav och ger energibolagen möjlighet att erbjuda kunderna fler tjänster i framtiden, säger Ivar Grothe, vd för Telenor Cinclus. ­ Fler möjligheter Med teknologi från Telenor Cinclus kan Fortum erbjuda sina kunder flera tilläggstjänster. Exempel på sådana tjänster är brand- och inbrottslarm, vatten- och gasmätning, temperaturstyrning och bildöverföring. - Det är spännande att Fortum väljer att se möjligheterna med automatisk mätaravläsning istället för att installera en lösning som enbart tillfredsställer de regulatoriska kraven från svenska myndigheter. Det är en trend som vi nu ser att allt fler energibolag anammar, säger Grothe. Ledande i Norden Undersökningsföretaget Berg Insight tror att 60 procent av samtliga 13 miljoner nordiska hushåll kommer att ha automatisk fjärravläsning av elmätare under 2009. Telenor Cinclus har som mål att ta en marknadsandel på 30 procent. - Avtalet med Fortum innebär att vi tar positionen som den ledande leverantören av lösningar för automatisk mätaravläsning. Vi är därmed på god väg att nå vårt mål, säger Grothe. För mer information, kontakta: Jan Tore Meren, styrelseordförande, Telenor Cinclus Mobil: +47 90 59 26 22, e-post: jan-tore.meren@telenor.com Christian Lundberg, vd Fortum Sverige Mobil: +46 703 44 58 07 Elisabeth Petersson, informationschef, Telenor Mobile Sweden Mobil: +46 709 61 42 07, e-post: elisabeth.petersson@telenor.com Ytterligare information och bilder hittar du på: www.telenorcinclus.com Om Telenor Cinclus Telenor Cinclus AS ägs av Norges största leverantör av telekommunikation Telenor ASA (66 procent) och det norska elnätföretaget Skagerak Energi (34 procent). Telenor Cinclus levererar tjänster för automatisk mätaravläsning (Automatic Meter Reading - AMR) och maskin-till-maskin kommunikation (M2M). Om Fortum Fortum är det ledande energibolaget i Norden och Östersjöregionen. Bolagets verksamheter omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt produktion, drift och underhåll av kraftverk och energirelaterade tjänster. Bolaget har 9 000 medarbetare och är börsnoterat i Helsingfors, Finland. Om Telenor Mobile Sweden Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil- och fasttelefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor tjänster till både privatpersoner och företag. Telenor i Sverige representeras även av Bredbandsbolaget, D-juice, Glocalnet och Canal Digital. Telenor Sverige är en del av den norska telekommunikationskoncernen Telenor ASA. Om automatisk mätavläsning (AMR) Med automatisk mätaravläsning (AMR - Automatic Meter Reading) kan både avläsning och insändning av elmätardata ske automatiskt. Därmed slipper slutkunden allt arbete med både läsa av och skicka in strömförbrukning samtidigt som energibolaget blir effektivare. Dessutom kan lösningar för AMR ge energibolaget möjlighet att erbjuda fler tjänster som kan ge nya intäktsmöjligheter. Totalt finns det 230 miljoner hushåll i EU och 13 miljoner hushåll i Norden med elmätare.

Ämnen

  • Miljö, energi

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40