Pressmeddelande -

Telenor och Tele2 testar LTE Advanced i det gemensamma nätet

I testerna uppnår de första versionerna av LTE Advanced hastigheter om 290 Mbit per sekund. Framtida versioner av LTE Advanced kommer att uppnå 1000 Mbit per sekund.

LTE Advanced är en vidareutveckling av dagens 4G-teknik LTE och använder tekniken Carrier Aggregation, vilket ger möjlighet att utnyttja fler frekvensband samtidigt jämfört med i dagens 4G-nät. Testerna, som genomförs i Telenors och Tele2s gemensamma nät tillsammans med nätverksleverantören Huawei, använder frekvenser i 2600 Mhz-bandet.

- Telenor har mycket god kapacitet i 3G- och 4G-näten idag, men i takt med att användarna i näten blir fler och dataanvändningen ökar, kommer ytterligare kapacitet att krävas på lite längre sikt. Vi vill fortsätta att erbjuda våra kunder den bästa surfupplevelsen och genom att kombinera ny teknik med vårt stora spektruminnehav, tar vi höjd för den ökade dataanvändningen, säger Magnus Zetterberg, Nätchef Telenor Sverige.

- Vi vill erbjuda våra kunder den bästa användarupplevelsen och därför utvärderar och undersöker vi ständigt nya tekniker. Testet har gått mycket bra och vi har kommit upp i hela 290 Mbit per sekund. LTE Advanced kommer att börja användas så snart tekniken är mogen och våra kunder efterfrågar det, säger Alexandra Drevenlid, CTO Tele2 Sverige.

Telenor Sverige har under de senaste åren genomfört omfattande moderniseringar och utbyggnader av hela sitt nät i Sverige, vilket omfattar 2G-, 3G-, 4G-, och fiberteknik. Nyligen avslutade Telenor arbetet med att byta ut samtliga basstationer i 3G-nätet, som används för tal, mobilsurf och mobilt bredband. I dagsläget finns Telenors 4G-nät i 116 kommuner över hela landet och nätet byggs ut i snabb takt. Innan utgången av 2012 är ambitionen att täcka 99 procent av Sveriges befolkning.

Ämnen

  • Telekommunikation, mobiltelefoni

Taggar

  • 4g
  • 1 gbit
  • lte advanced

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 950 miljoner kronor (2011) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 37,5 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 146 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2012), en årsomsättning på 99 miljarder norska kronor (2011) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Relaterat material