Pressmeddelande -

Telenor Sverige redovisar resultat för första kvartalet 2010

Effektiv nykundsförsäljning och kostnadsbesparingar ledde till förbättrat resultat för årets första kvartal. Ökade intäkter från roaming och förstärkt erbjudande inom fast bredband var andra huvudpunkter när Telenor Sverige redovisade finansiella resultat för första kvartalet 2010.

 

–        Vi gör ett mycket bra resultat tack vare effektiv nykundsförsäljning och kostnadseffektiviseringar som börjar få genomslag. Den underliggande tillväxten inom mobilaffären är stark, med ökade intäkter från roaming, vilket vi ser som ett tecken på ett ljusare konjunkturläge. Affärsområdet Företag går fortsatt mycket bra och vi ökar nu fokus på fast bredband genom att förstärka vårt triple-play erbjudande, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.  

 

Det samlade EBITDA för fastnäts- och mobilverksamheterna uppgick under kvartalet till 674 MSEK, en ökning med 203 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen berodde främst på ökad bruttovinst från mobiltelefoni, effektivare nykundsförsäljning och kraftigt minskade omkostnader. Lägre intäkter inom fastnätsverksamheten bidrog negativt till resultatutvecklingen.

 

Mobilverksamheten

Omsättningen inom mobilverksamheten ökade jämfört med samma period föregående år. Ökningen berodde främst på ökad försäljning av mobiltelefoner, större kundbas samt högre intäkter från roaming. Intäkter från samtrafik minskade något, drivet av regulatoriska förändringar.

 

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 1 978 000, en ökning med 8 000 under kvartalet, främst tack vare tillväxt inom mobilt bredband. Det totala antalet abonnenter med mobilt bredband uppgick vid utgången av kvartalet till 282 000.

 

Fastnätsverksamheten

Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 787 MSEK under kvartalet, jämfört med 873 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per telefonikund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 566 000 vid första kvartalets utgång.

 

Viktiga händelser under det första kvartalet 2010

 

 • Telenor och Pedab Sweden AB tecknade avtal om samarbete kring betalsystem och kommunikation för kassaregister.
 • Som ett led i utbyggnaden av Sveriges modernaste nät presenterade Telenor och Huawei ett modem med stöd för mobilt bredband i både 3G- och 4G-näten.
 • Konsumentvaruföretaget Electrolux valde Telenor som leverantör av mobila lösningar.
 • Telenor fick uppdraget att leverera telematiklösning för datakommunikation till Taxi Stockholm.
 • Telenor utökade Telenor Fritt Familj till att även omfatta hemnummer. Kunder kan därmed SMS:a, MMS:a och tala (röst- och videosamtal) fritt inom Sverige och inom hela sin familj.
 • Telenor och MTG tecknade nytt avtal om distribution av alla Viasats kanaler och programpaket i Sverige och Norge. Därmed breddar Bredbandsbolaget TV-utbudet till att omfatta både Viasat och Canal Digital.

 

Resultat i korthet

Se bifogad PDF för resultat i korthet.

För mer information, kontakta:

Presstjänsten, 08-41 00 75 55

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Kategorier

 • kvartalsrapport
 • telenor sverige
 • telenor
 • mobiltelefoni
 • lars-åke norling
 • bredband
 • mobilt bredband

Om Telenor

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet. Telenor Sverige har idag 2100 anställda.  

 

Telenor är en av världens största mobiloperatörer mätt i antal abonnenter med verksamhet i 14 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2009 omsatte Telenor cirka 107 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40