Pressmeddelande -

Telenor tar initiativ till ny standard för trygghetslarm

Idag finns cirka 160 000 trygghetslarm i Sverige. Telenor tar nu initiativ till att lägga fast en branschstandard. Det görs genom att utvärdera ett nytt förslag för trygghetslarm över IP-telefoni. Med en standard blir trygghetslarm säkra även i framtidens telenät och gör att man inte är bunden till en specifik abonnemangsform. I takt med att IP-telefoni blir allt vanligare så ökar också behovet av en standard. Telenor utvärderar ett förslag till protokoll för IP-baserade trygghetslarm och utifrån det fastställs en ny branschstandard för trygghetslarm via IP. – Det finns ett stort behov av att kunna använda trygghetslarm i kombination med IP-telefoni. Vi ser också att det finns efterfrågan på ett trygghetslarm som är både flexibelt och säkert. Med dagens larm blir användarna dels låsta till bostaden och dels bundna till en abonnemangsform. En ny standard öppnar helt nya möjligheter för såväl användare som larmtillverkare och operatörer, säger Krister Skålberg, CIO Telenor Sverige. Efterfrågan ökar även i andra länder där det finns många trygghetslarm och en stor andel IP-telefoni, till exempel Holland och Storbritannien. För mer information, kontakta: Presstjänsten: 08-41 00 75 55 Om Telenor Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital och har totalt ca 2 200 anställda. Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2007 på cirka 92,5 miljarder norska kronor. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40