Gå direkt till innehåll
"Fireplace", av Ingrid Segrig Björklund (Bild: Fredrik Sandin Carlsson)
"Fireplace", av Ingrid Segrig Björklund (Bild: Fredrik Sandin Carlsson)

Pressmeddelande -

Telestaden inspirerar möbeldesignskurs på Konstfack

Under höstterminen har studenter i Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack inspirerats av Telestadens historiska, rumsliga, materiella och ekologiska aspekter. Studenterna har skapat möbler som nu kommer att visas under Stockholm Design Week 9-13 feb, på Superellipsen, Sergels torg.

Under ledning av kursansvariga Lars Pettersson och Einar Rodhe, började arbetet med att ett fältkontor upprättades i Telestaden i Farsta, där studenterna, på plats, kunde undersöka olika aspekter av stadsdelen. Under resans gång, har eleverna haft seminarier, workshops och presentationer. Dessa har till stor del hållits digitalt med hänsyn till rådande Coronarestriktioner.

”Våra studenter har skapat förslag på nya verksamheter och mötesplatser, interiört såväl som i gaturummet. Jag är stolt över vad de har åstadkommit”, säger Konstfacks kursansvarige lärare Lars Pettersson.

Området, där en gång Televerkets huvudkontor låg, ritades i strukturalistisk anda vid slutet av 1960-talet. Trevåningshusen på Mårbackavägen, numera Mårbackagatan, ritades av Bengt Hidemark och Gösta Danielson och belönades 1969 med Kasper Salin-priset.

”Displace”, av Stina Larsson (Bild: Fredrik Sandin Carlsson)

”Telestaden står inför en spännande förändring. Vi bygger en bro mellan områdets historiska arkitekturvärden och Stockholms nuvarande och framtida behov i form av bostäder, skolor, förskola och service. Det ska bli spännande att se hur Konstfacks talanger gestaltar sina verk med avstamp i vår stadsdel”, säger Per Högdin, projektchef på Telestaden.

Utställningen äger rum mellan 9 och 13 februari på Superllipsen på Sergels torg.

”Birthe”, av Julia Rydbo (Bild: Fredrik Sandin Carlsson)                        

Kontakt
Per Högdin, per.hogdin@telestaden.se, 070-2089011
Lars Pettersson, lars.pettersson@konstfack.se, 070-7492181

Om Telestaden:
Med 2 000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. Här skapas en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, förskolor och skola.
www.telestaden.se

Rikshem
Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB.
www.rikshem.se

Om Ikano Bostad
Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 400 nya bostäder i produktion samt förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.
www.ikanobostad.se

Kategorier


Med 2 000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. Här skapas en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, förskolor och skola.

Kontakter

Ann-Sophie Forsberg

Ann-Sophie Forsberg

Presskontakt VD 0707-975401

Telestaden - en ny stadsdel i Farsta under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad

Med 2 000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. Här skapas en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, förskolor och skola.

Telestaden