Pressmeddelande -

NYHETSBREV FRÅN TELGE ENERGI, MAJ 2006

LÄGET PÅ ELMARKNADEN Elpriserna (terminspriserna), som styr priset på de bundna avtalen, låg fortsatt högt under inledningen av april. Under sista veckan i april och inledningen av maj sjönk dock priserna dramatiskt. De kraftigt fallande elpriserna kan direkt härledas till priserna på utsläppsrätter. Senaste veckorna har information om att flera länder i Europa har ett överskott av utsläppsrätter och därmed har priset på dessa sjunkit från ca 30 euro/ton till 12 euro/ton på ett par dagar. Den 15 maj väntas England och Tyskland rapportera användningen av rättigheterna och fram till dess råder fortsatt stor osäkerhet kring elprisets utveckling. Spotpriset, det rörliga priset, har följt utvecklingen på priset på utsläppsrätter. Under april låg spotpriset i genomsnitt på 46,4 öre/kWh, vilket är en nedgång från mars med ca 2,9 öre. Under första veckan i maj hamnade det genomsnittliga spotpriset på elbörsen Nordpool på 27,6 öre/kWh, en nedgång från veckan innan med ca 15 öre/kWh. Osäkerheten på marknaden gör att spotpriset kan komma att röra sig även kommande veckor. Ett eventuellt överskott i de länder som ännu inte rapporterat användningen av rättigheter, talar för ett sjunkande spotpris. Även det varma vårvädret under slutet av april och inledningen av maj bidrar till senaste veckans nedgång. Den hydrologiska balansen visar fortfarande ett underskott, för närvarande motsvarande ca 20 TWh, på grund av det kalla och torra vädret under inledningen av året. Detta talar för fortsatt import även under varmare vår- och sommarväder. Vi bedömer fortsatt att för de elkunder som är oroliga för utsläppsrätternas utveckling kan det vara bra att binda en del av sitt avtal, men inte teckna helt bundna avtal pga osäkerheten på marknaden och variationerna i elpriset stora. Den som har utrymme för variationer i elkostnaden från månad till månad, gör enligt vår bedömning en bra affär med ett rörligt avtal. Från april förra året fram till slutet av april i år ligger det genomsnittliga rörliga priset på 34 öre/kWh, detta trots att spotpriset på Nordpool under ett par vintermånader legat kring 50 öre/kWh. Johan Öhnell, VD på Telge Energi SPOTPRISET PÅ NORDPOOL* Det volymvägda spotpriset för april hamnade på 46,4 öre/kWh. Det är en minskning sedan mars med 6% eller 2,9 öre. Spotpriset de senaste 6 månaderna: Nov - 30,1 öre/kWh Dec - 33,6 öre/kWh Jan - 37,8 öre/kWh Feb - 40,8 öre/kWh Mar - 49,3 öre/kWh Apr - 46,4 öre/kWh Historiska spotpriser i april: April 2002 - 15,9 öre/kWh 2003 - 27,9 öre/kWh 2004 - 24,7 öre/kWh 2005 - 28,4 öre/kWh 2006 - 46,4 öre/kWh * Volymvägt spotpris utifrån en villakunds förbrukning VAL AV AVTAL Så här valde Telge Energis nya kunder avtal i april: 1 år - 5% 2 år - 1% 3 år - 5% Börspris - 79% Mix-avtal - 10% Med Mix-avtal har kunden hälften rörligt och hälften fast pris. SE BIFOGAT DOKUMENT MED GRAFER OCH INFORMATION OM DE FAKTORER SOM PÅVERKAR ELPRISET Om du inte vill ha nyhetsbrevet i framtiden, skicka ett mail till: maria.lundstrom@telgeenergi.se FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA: Johan Öhnell, VD Telge Energi Tel: 0708-51 58 50 johan.ohnell@telgeenergi.se Du kan även besöka: www.telgeenergi.se TELGE ENERGI Telge Energi ägs av Södertälje kommun och har ingen egen kraftproduktion utan är en oberoende elleverantör som köper in elen där den är som billigast. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har företaget fått 130 000 nya kunder, fler än något annat elbolag på den svenska marknaden. Telge Energi har idag 170 000 kunder totalt. I Svenskt Kvalitetsindex, som mäter kundnöjdhet i ett stort antal branscher och där elbranschen togs med 2003, ligger Telge Energi t topp med betyget 69,4, jämfört med genomsnittet för elbranschen som är 61.

Ämnen

  • Ekonomi, finans