Pressmeddelande -

Svenskarna vill ha vindkraftsel

En aktuell Sifo-undersökning visar att vindkraft är den kraftkälla som svenska folket vill att elen helst kommer ifrån. 6 av 10 föredrar vindel och mest positiva till vind som energikälla är de som bor i Småland, Västsverige och Norrland.

TNS Sifo har på uppdrag av Telge Energi frågat 1000 svenskar om vilken kraftkälla de helst vill att elen kommer ifrån. Förnybar el hamnade i topp och 59 procent svarade att vind är den kraftkälla de helst vill att elen kommer ifrån. 49 procent svarade solkraft, 40 procent vattenkraft och 1 procent kolkraft.*

– Allt fler väljer vindkraft och nu erbjuder vi våra kunder även att köpa vindandelar. Då kan privatpersoner bli sina egna vindkraftsproducenter och direkt medverka i utbyggnaden av vindel, säger Johan Öhnell, vd på Telge Energi.

Undersökningen visar också att de som bor i Småland, Västsverige samt mellersta och övre Norrland är mer positiva till vindkraft än de som bor i Stockholm.

Samma undersökning visar att en majoritet (64 procent) vill veta hur elen produceras. Trots det är det bara 12 procent som uppger att de köper ursprungsmärkt el idag och hälften svarar att de inte vet vilken el de köper.

– Elproduktion påverkar miljön och på andra områden har konsumenterna visat att de har makt att påverka producenterna. Det gäller även elmarknaden och min bedömning är att det kommer att vara omöjligt att sälja omärkt el om fem år, säger Johan Öhnell.

Den omärkta elen innehåller alltid smutsig kolkraftsel men idag saknas information om det på fakturorna. Ett regelverk för information till kunderna tas nu fram av Energimarknadsinspektionen. För de kunder som väljer ursprungsmärkt el är det redan idag tydligt på fakturorna hur elen man köper tillverkas.

– Det känns väldigt bra att vi som elbolag tagit ställning för vindkraftsel och att vi sedan januari 2008 inte säljer någon omärkt el alls, fortsätter Johan Öhnell.

TNS Sifo genomförde undersökningen under perioden 12 -19 april. Målgruppen var ett riksrepresentativt urval av svenskar i åldern 18 - 74 år. Intervjuerna genomfördes via TNS Sifos on-line panel. 1000 personer har svarat på frågorna.

* Det gick att svara mer är en kraftkälla.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:
Johan Öhnell, vd Telge Energi.
Tel: 0708-51 58 50
johan.ohnell@telge.seOm Telge Energi
Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnyelsebar el från vind och vatten för att få bort den nordiska kolkraften. Bolaget säljer även pellets som tillverkas av svenska skogsråvaror. 2008 blev Telge Energi utsett till Sveriges grönaste varumärke i energibranschen. Bolaget har för femte året i rad Sveriges mest nöjda elkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Telge Energi har drygt 170 000 kunder, omsätter ca 1 300 mkr och har 65 anställda. www.telgeenergi.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning