Pressmeddelande -

TELGE ENERGI FÖRSTA ELBOLAG MED BOLÅN

Telge Energi har idag 100 000 villakunder. Som första elbolag i Sverige ger sig nu företaget in på bolånemarknaden i samarbete med SBAB. Nu startar Telge Energi försäljning av bolån. Ett avtal har slutits med SBAB där Telge Energi står för försäljning, rådgivning och service till kunderna, medan SBAB fattar kreditbesluten och är kreditgivare. Erbjudandet om bolån riktas till befintliga el- och pelletskunder hos Telge Energi. - Vi har frågat våra kunder och ser att det finns intresse att ha bolånen hos oss. Därför satsar vi nu långsiktigt på att erbjuda våra villakunder rådgivning och konkurrenskraftiga erbjudanden när det gäller villaägarens två största utgiftsposter; energi och bolån, säger Johan Öhnell, VD på Telge Energi. - På SBAB arbetar vi kontinuerligt med att hitta samarbeten som kompletterar vår affärsmodell, och det här är ett lysande exempel på detta. Vi ser samarbetet med Telge Energi som ytterligare ett sätt att utmana, skapa tillväxt och nå nya målgrupper på bolånemarknaden, säger Peter Andersson, Partneransvarig på SBAB Förmedling av bolån ligger i linje med Telge Energis långsiktiga strategi att ge svenska villahushåll konkurrenskraftiga avtalslösningar när det gäller de löpande större utgiftsposterna i hemmet. Att valet av samarbetspartner föll på SBAB var naturligt. - SBAB är liksom vi en uppstickare och utmanare på marknaden. Bolåneaffären är ny för oss och att då välja en samarbetspartner som vi delar värderingar och syn på kunden med kändes självklart. SBAB har drivit på konkurrensen på bolånemarknaden och gett kunderna bättre lånevillkor och service, säger Johan Öhnell, VD på Telge Energi. FÖR MER INFORMATION: Johan Öhnell, VD Telge Energi Tel: 0708-51 58 50 johan.ohnell@telgeenergi.se Peter Andersson, Partneransvarig, SBAB Tel: 0709-558975 peter.andersson@sbab.se TELGE ENERGI Telge Energi ägs av Södertälje kommun och har ingen egen kraftproduktion utan är en oberoende elleverantör som köper in elen där den är som billigast. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har företaget fått 130 000 nya kunder, fler än något annat elbolag på den svenska marknaden. Telge Energi har idag 170 000 kunder totalt. I Svenskt Kvalitetsindex, som sedan 1989 mäter kundnöjdhet i ett stort antal branscher och där elbranschen togs med 2003, får Telge Energi betyget 69 jämfört med genomsnittet för elbranschen som är 60. Du kan även besöka: www.telgeenergi.se SBAB SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 14 % på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5 % på privatmarknaden. För mer information, besök oss på www.sbab.se

Ämnen

  • Företagande