Pressmeddelande -

Vattenfalls "Klimatmanifest": Tre frågor om kol till Vattenfall

Idag publicerar Telge Energis Johan Öhnell ett öppet brev i annonsform i Svenska Dagbladet. Brevet, som är ställt till Vattenfalls VD Lars G Josefsson, ifrågasätter bolagets agerande i klimatfrågan.

Vattenfall har de senaste åren köpt ett stort antal kolkraftverk, framförallt i Tyskland, Polen och Danmark. Det gör att Vattenfall släpper ut 84 miljoner ton koldioxid årligen vilketär mer än Sveriges totala utsläpp. Samtidigt uppmanar man människor att ta ställning för minskade koldioxidutsläpp genom att skriva på deras Klimatmanifest.

- Vi får många frågor från kunder som vill få bort kolkraften i Norden om Vattenfalls klimatarbete och vi har därför valt att gå ut i ett öppet brev. Jag hoppas vi får tydliga svar från Vattenfall säger Johan Öhnell, VD på Telge Energi.

I brevet ställer han tre frågor till Vattenfalls VD, Lars G Josefsson.

1. Hur kan ni säga att ni arbetar för att bekämpa klimatförändringar när nästan hälften av er elproduktion är kolkraft?

2. Hur kan ni dessutom bygga ett nytt kolkraftverk i Tyskland som kommer att släppa utfleramiljoner ton koldioxid årligen?

3. Varför har ni de senaste två åren ökat era koldioxidutsläpp med fem miljoner ton?

- Koldioxiden är en av de största globala miljöbovarna. För mig är det viktigt att avveckla kolkraften nu och inte i framtiden. Det miljön behöver är att investeringar ivindkraftverk, inte i fler nya kolkraftverk, avslutar Johan Öhnell, VD på Telge Energi.

Statliga Vattenfall köpte förra veckan en del av det Polska kraftbolaget Enea, vars huvudsakliga elproduktion är kolkraft, samtidigt som man köper vindkraftprojekt i England. Siffror från Greenpeace visar att 80 procent av Vattenfalls investeringar de senaste två åren gått till icke förnyelsebara energikällor.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

Johan Öhnell, VD Telge Energi.

Tel: 0708-51 58 50

johan.ohnell@telgeenergi.se

OM TELGE ENERGI

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnyelsebar el från vind och vatten för att få bort den nordiska kolkraften. 2008 blev Telge Energi utsett till Sveriges grönaste varumärke i energibranschen. Bolaget säljer även pellets som tillverkas av svenska skogsråvaror. Telge Energi har drygt 150 000 kunder och har 65 anställda. www.telgeenergi.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning