Pressmeddelande -

Nordic Center for Sustainable Healthcare storsatsar med ett flertal nya projekt.

Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) har beviljats medel av Energimyndigheten för att under 2-4 år arbeta med internationalisering av energieffektiv och klimatsmart sjukvård. Sverige är på många sätt världsledande på hållbarhet i sjukvården och detta ska paketeras för att öka exporten av lösningar inom området.

 • -Det finns en stor underutnyttjad exportpotential i detta och vi har hittills haft större internationellt intresse än vi kan bemöta, säger Johannes Brundin, projektledare på NCSH.

I projektet ingår även att skapa förutsättningar för en bättre hemmamarknad vad gäller innovativa lösningar för klimat- och energieffektiv sjukvård.

NCSH har också nyligen beviljats medel av Vinnova för att i samverkan med Medeon, Medicon Village, Sahlgrenska Science park och Swecare lyfta hållbarhetsarbetet inom områdena Life Science och medicinteknik.

NCSH arbetar även med att ta fram ett white paper om hållbarhet i den nordiska sjukvården åt Nordic Innovation som en del av det Nordiska statsministerinitiativet för hållbar utveckling

 • -Det är fantastiskt roligt att många års slit resulterat i att både svenska och nordiska aktörer vill satsa på NCSH och det arbete vi gör, säger Daniel Eriksson, co-director på TEM och grundare av NCSH.

NCSH bildades 2015 av Stiftelsen TEM i Malmö som ett resultat av ett behov som utkristalliserats under många års arbete med hållbar sjukvård. NCSH har i dagsläget runt 100 medlemmar från ett 15-tal länder. Medlemmarna består av företag, universitet, sjukhus, regioner, kluster och exportorganisationer. Området är tvärsektoriellt och spänner över ett stort antal branscher såsom miljöteknik, arkitektur, logistik och life science.

NCSH är baserat i Malmö och arbetar främst nationellt, nordiskt och internationellt med hållbarhet i sjukvården. NCSH har under de senaste åren drivit ett stort antal projekt, internationella delegationer, konferenser och andra aktiviteter för att öka arbetet med hållbarhet i sjukvården och internationalisering av de goda exempel som finns i Norden. NCSH är en del av Stiftelsen TEM som är en självfinansierande stiftelse och vilken, förutom NCSH, bla även driver det regionala nätverket CSR Skåne.

www.sustainablehealthcare.se

www.tem.se

www.csrskane.se

Kontakt:

Daniel Eriksson
co-director TEM och grundare NCSH
daniel.eriksson@tem.se
0707-94 42 13

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • miljöteknik
 • export
 • sjukvård
 • energi
 • innovationer
 • energieffektiv
 • klimat
 • norden
 • skåne
 • malmö
 • sustainability
 • hållbar sjukvård

Regioner

 • Skåne

Stiftelsen TEM är en oberoende aktör som verkar för hållbar utveckling. Stiftelsen TEM erbjuder konsulttjänster och utbildningar samtidigt som vi bedriver forskning inom hållbarhetsområdet. Bland kunderna finns allt från globala koncerner och forskningsfinansiärer till små- och medelstora företag, kommuner och landsting. TEM finns i Malmö, men verkar både nationellt och internationellt