Pressmeddelande -

Fyra spår ger 100 000 nya bostäder

100 000 nya bostäder i sex stationssamhällen, varav fyra helt nya. På mässan "Relationsdagen - Uppsala växer" den 17 mars presenterar Tema och Stockholms Handelskammare en vision som visar effekten av att satsa på en utbyggd järnväg mellan Märsta/Arlanda och Uppsala.

På uppdrag av Stockholms Handelskammare har Tema tagit fram en stadsbyggnadsvision för huvudstadsregionen och det område som kanske har bäst förutsättningar att möta framtidens behov – sträckan mellan Märsta/Arlanda och Uppsala.

Regionen är en av Europas fem snabbast växande med en inflyttning på upp emot50 000 personer varje år. Men tillväxten hotas om inte bostadsbyggandet tar fart på allvar.

- Vi vet sedan länge att de största tillväxthindren i regionen är bostadsbristen och kommunikationerna. Tema visar hur vi kan kombinera en viktig del av lösningen på båda problemen. Det viktigaste nu är att regeringen, som i valrörelsen lovade att bygget av fyrspår skulle vara i full gång till 2025, skyndsamt fattar beslut att starta planeringen av bygget, säger Handelskammarens regionchef Göran Brocknäs.

Temas vision omfattar 100 000 nya bostäder och arbetsplatser, men har en nyckelförutsättning – att järnvägen byggs ut från dagens två till fyra spår.

– När vi som stadsplanerare analyserar området mellan Stockholm och Uppsala ser vi en enorm potential. Det råder ingen tvekan om att det erbjuder alla förutsättningar för hög livskvalitet med attraktivt och hållbart boende, service och arbetsplatser. Men för att få igång utvecklingen krävs en sista pusselbit och det är bättre infrastruktur, säger Annika Persson, vd Tema.

De två spåren mellan Uppsala och Märsta Arlanda är redan i dag överbelastade och har blivit en flaskhals för tillväxten. Med fyra spår öppnas möjligheten för fler stationer längs sträckan och nya stationssamhällen. I Temas vision presenteras en konkret plan för sex utbyggnadsområden. I framtiden stannar tåget mellan Stockholm och Uppsala, inte bara vid Märsta-Arlanda och Knivsta, utan även vid Odensala, Alsike, Nysala och Bergsbrunna.

– Vi kan redan se möjligheterna i Märsta och i Knivsta, där vi har stationer och det pågår planering för fullt. Odensala, Alsike och Bergsbrunna är gamla stationer som skulle kunna få nytt liv. Nysala skulle bli ett helt nytt stopp med stor potential, säger Annika Persson.

Stationssamhällen är en naturlig utveckling av regionen. Alla får helt enkelt inte plats inne i städerna. 

- Grundtanken är förstås inte ny, men vi har helt andra kunskaper i dag jämfört med 1950-talets ABC-städer. Mindre och strategiskt placerade samhällen med goda kommunikationer öppnar upp för både hållbar tillväxt och livskvalitet, säger Annika Persson.

Temas stadsbyggnadsvision premiärvisades av Annika Persson vid Uppsala Disting i februari 2015 och är ett tungt inlägg i Handelskammarens opinionsarbete för att trygga tillväxten i regionen.

– Att området mellan Märsta/Arlanda och Uppsala kommer att utvecklas råder ingen tvekan om, det handlar bara om när och hur. Jag hoppas att vårt bidrag kan ge en skjuts i rätt riktning, Det är en balanserad och realistisk vision och vi har fått väldigt positiv respons. Visst kan 100 000 nya bostäder låta mycket, men jag tror snarare att det är i underkant än tvärtom, säger Annika Persson. 

Mässan "Relationsdagen - Uppsala växer" hålls på Uppsala Konsert & Kongress och arrangeras av Relation AB.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • tema
  • temagruppen
  • stockholms handelskammare
  • handelskammaren
  • fyra spår
  • relationsdagen
  • uppsala växer

Regioner

  • Gotland

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning med cirka 190 medarbetare i Stockholm, Uppsala, Malmö och Norrköping. Tema grundades 1957 och omsatte 191 miljoner kronor år 2013. Läs mer om Tema på http://www.temagruppen.se/.

Kontakter

Teresia Nielsen

Presskontakt Marknadsansvarig, Temagruppen Sverige AB 0708-85 84 16