Pressmeddelande -

Kvarteret Klipporna blir grön lunga i Hyllie

Ängar och bikupor på taken, prunkande grönska, fågel- och fjärilsholkar på gården och klätterväxter längs stolpar och vajrar. Skanskas bidrag till Vinnovas och Malmö Stads projekt BiodiverCity, för vilket landskapsarkitekterna på Tema anlitas som konsult, prövar nya sätt att öka stadens biologiska mångfald.

BiodiverCity är ett projekt Malmö stad tagit initiativ till med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Staden har involverat en rad olika aktörer från bygg- och fastighetsbranschen, forskningsvärlden samt entreprenörer för att dessa gemensamt ska utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald. Syftet är att skapa en permanent demonstration av hur våra städer kan bli grönare, attraktivare och hälsosammare.

Inom ramen för BiodiverCity utvecklar Skanska miljön vid de kontorshus som ska uppföras i kvarteret Klipporna i Malmös nya stadsdel Hyllie. I kvarteret planeras tre kontorshus om totalt 21 000 kvadratmeter kring en oregelbundet formad gård som blir öppen för passage från tre håll. I ett av husen ska Skanskas regionala huvudkontor flytta in sommaren 2014. Arkitekterna på Tema har tagit fram system- och bygglovshandlingar för husen, som ritats av danska Henning Larsen.


Tema förverkligar visionen
Skanskas BiodiverCity-projekt handlar om fastigheternas utsida och omgivning, som man vill göra så gröna som möjligt. BiodiverCity-arbetet bedrivs i en partnergrupp som ska bistå med experthjälp för att det ska gå att göra visioner till verklighet. Skanska har anlitat landskapsarkitekterna på Tema i Malmö för att, inom ramen för denna grupp, bidra med både förslag och konkreta kunskaper kring vad som går att genomföra praktiskt och hur.

– Det forum för olika kompetenser som BiodiverCity-projektet har skapat är mycket intressant, säger Åsa Eneroth, uppdragsansvarig lanskapsarkitekt på Tema. Där sitter växtexperter och byggherrar vid samma bord och drar nytta av varandra i stället för att gå på var och en för sig. Det gör att nya, spännande lösningar kan bli verklighet.

– När vi utvecklar våra projekt vill vi tillföra värden som är viktiga för dem som kommer att vistas i fastigheten, säger Jessica Andersson, marknadsansvarig på Skanska Öresund. Vi har många bra lösningar och stor erfarenhet vad gäller innemiljöerna men BiodiverCity-projektet ger oss möjlighet att vara innovativa i den omkringliggande miljön. Det man för med sig utifrån är också viktigt för upplevelsen av en bra arbetsmiljö. Gröna lungor behövs, i synnerhet i urban miljö. Vår öppna gård kommer dessutom att vara öppen för alla att besöka.

Blommor, bin, fåglar och fjärilar
Tema och Skanska har tagit fram ett program för kvarteret Klipporna som ger kontorshusen gröna tak utöver det vanliga. I stället för ett enkelt sedumtak skapas en veritabel äng, med perenner och stor variation i höjd, färg, omfång och växtsätt. Grogrunden för biologisk mångfald blir god, vilket förstärks ytterligare av bikupor på taken samt holkar på gård och tak för både fjärilar och fåglar i olika storlekar.

Grönskan på gårdens markplan kompletteras av tredimensionell växtlighet som avskärmar besökaren från staden utanför. Denna uppnås genom att klätterväxter ges möjlighet att klänga sig upp i fackverks- och belysningsstolpar och vidare ut på vajrar som belysningsarmaturen hänger i. Grönska binder dessutom fukt, vilket bidrar till behagligare lokal temperatur och frigör möjligheter till liv i kvarteret.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • gröna tak
  • landskapsarkitekter
  • tema landskapsarkitekter
  • skanska
  • tema arkitekter
  • temagruppen
  • biodivercity

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Teresia Nielsen

Presskontakt Marknadsansvarig, Temagruppen Sverige AB 0708-85 84 16

Relaterat innehåll