Pressmeddelande -

Rockad ​vinnare i markanvisningstävling

Ett kvarter som ska underlätta för en ekologiskt hållbar vardag med gemenskap och trivsel. "Rockad" utsågs till ett av de vinnande förslagen när Uppsala kommun sökte förslag på bostäder med oväntade lösningar till etapp två i det nya området Rosendal i Uppsala. Tema är landskapsarkitekt och SandellSandberg arkitekt bakom förslaget som lämnades in av Småa.

I "Rockad" staplas flerbostadshus och radhus på varandra och skapar ett öppet kvarter som med en vänlig knuff ska underlätta för en hållbar vardag med gemenskap och trivsel. Den vänliga knuffen innebär ett smart byggande som underlättar för de boende att göra socialt och ekologiskt hållbara val per automatik. En lösning är sociala mötesplatser som en naturlig del av vardagen. Gårdens sociala aktiviteter har därför koncentrerats till en social punkt - Bikupan. 

I Bikupan finns hobbyrum, cykelverkstad, lekplats, utekök, orangeri, privata uteplatser, odling och gräsmattor. För att uppmuntra till möten i vardagen finns här både visuella och fysiska kopplingar till byggnadernas samlingslokaler.

Bikupan kan byggas på eller monteras ner efter behov. Det är även enkelt för intilliggande gårdar att bygga vidare på samma struktur och skapa en enhetlig gård eller ansluta med en egen utformning. På samma sätt som levnadsmönster och familjekonstellationer kan förändras över tid kan gården förändras tillsammans med de boendes behov. En planteringslåda kan nästa år vara en sandlåda eller odlingslott, utan att den ursprungliga formen behöver förändras eller marken byggas om. En cykelparkering under tak kan efter 30 år ge plats för den tidens behov av förvaring. Ett flexibelt tankesätt som är nödvändigt i dagens planering av en föränderlig verklighet.

42 förslag lämnades in i markanvisningstävlingen varav nio utsågs till vinnare. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • rockad
  • sandellsandberg
  • småa
  • rosendal
  • temagruppen
  • tema

Regioner

  • Gotland

Temagruppen Sverige AB - i dagligt tal Tema - är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning med cirka 190 medarbetare i Stockholm, Uppsala, Malmö och Norrköping. Tema grundades 1957 och omsatte 191 miljoner kronor år 2013. Läs mer om Tema på http://www.temagruppen.se/.

Kontakter

Teresia Nielsen

Presskontakt Marknadsansvarig, Temagruppen Sverige AB 0708-85 84 16