Pressmeddelande -

Work, stay and play 24/7

Bygger vi ett hotell? Eller bygger vi Malmös mest kompletta mötesplats? Studio är ett exempel på hur vi tillsammans med kunden förverkligar nytänk och vågade visioner. Skanska utmanade oss med ovanligt höga krav på helhetssyn, tekniskt kunnande och kreativa lösningar

Utmaningen
Skanska och arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen vann 2007 tävlingen att utforma en ny byggnad inom kvarteret Tyfonen. Vi fick uppdraget att i dialog med Schmidt Hammer Lassen utveckla det vinnande förslaget till verklighet. I det här läget fanns många frågor. Vad skulle rymmas i huset – Konstmuseum? Musikhögskola? Olika utredningar gav svaret och projekteringen kunde börja.

Studio byggs enligt konceptet ”Work, stay and play”. Det betyder att vi bygger en attraktiv mötesplats med tillhörande funktioner. Här kommer vi bland annat hitta kontor, ett hotell med 100 rum, restaurang, bar, butiker och en black box – en yta i byggnaden som kan användas till i stort sett vad som helst.

När Studio är färdigt kommer det bestå av en lågdel med fem våningar och en högdel med 14 våningar. Det vinnande förslaget hade många spännande lösningar och inte minst en komplex fasad med nytänkande i materialvalet. Samtidigt efterfrågade Skanska rationella byggmetoder och bra ekonomi. Nya tekniska lösningar, kombinerat med det faktum att husets hyresgäster inte var klara, ställde höga krav på att lösa en bra helhet med både flexibilitet, effektiv projektering och tekniskt kunnande.

Så löste vi det
Byggherren Skanska behövde en trygg samarbetspartner med erfarenhet, kunnande och kreativ kapacitet att hitta bästa möjliga lösningar. Skanska vet att vi har förståelse för helheten och vi har därför medverkat ända från utredningsskedet till projekteringen under bygget. Det betyder att vi förstår inte bara byggnaden och byggprocessen, utan även affärstänket bakom projektet.

En av nycklarna till det lyckade samarbetet är daglig kontakt med Skanskas projektledning och andra konsulter. En genomtänkt byggprocess med hög grad av prefabricering gör arbetet rationellt. Ett exempel är fasadelement som levereras med färdig tegelyta.

Resultatet
Skanskas modiga visioner och Schmidt Hammer Lassens vinnande förslag omvandlas nu till verklighet. Trots utmanande förutsättningar och förväntningar har vi hittat lösningar som fungerar hela vägen. Byggnaden börjar redan ta form och står helt färdig hösten 2016. Skanska lyfter särskilt fram Temas förmåga att förstå och lösa helheten samt vårt tekniska kunnande som avgörande för ett så lyckat resultat.

Mer bilder på Studio: http://www.temagruppen.se/projekt/studio-malmo/

Bild ovan: Schmidt Hammer Lassen

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Regioner

  • Gotland

Tema är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning med cirka 190 medarbetare i Stockholm, Uppsala, Malmö och Norrköping. Läs mer om Tema på http://www.temagruppen.se/.

Kontakter

Teresia Nielsen

Presskontakt Marknadsansvarig, Temagruppen Sverige AB 0708-85 84 16