Gå direkt till innehåll
Mats Nilsson och Pernilla Woelfer
Mats Nilsson och Pernilla Woelfer

Pressmeddelande -

Ängelholmshem första bostadsbolaget som certifierats inom jämlik stadsutveckling

JämtJämlikt är ett system och en certifiering för kontinuerligt jämlikhetsarbete i projekt inom stadsutveckling och byggd miljö. Certifieringen ger ökad förståelse för de sociala och ekonomiska vinster som uppstår vid en inkluderande och jämlik livsmiljö. Som första bostadsbolag i Sverige är Ängelholmshem nu certifierade. JämtJämlikt är utvecklat av RISE, Helsingborgs stad och Raoul Wallenberg Institute samt Tengbom som har stöttat Ängelholmshem genom processen.

2022 valde Ängelholmshem att utveckla bostadsområdet Papegojan. Tillsammans med de boende samt aktörer som bland annat skola och föreningar inom läxhjälp och friskvård genomfördes flertalet dialoger i form av workshops, där alla deltagare fick vara med och påverka bostadsområdet.

− För att skapa ett jämlikt samhälle räcker det inte att arbeta med den byggda miljön, säger Pernilla Woelfer, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom. För det krävs hela samhällsapparaten. Men med den byggda miljön skapar vi förutsättningar för det liv vi väljer att fylla den med. Med stadsutveckling och arkitekturen som verktyg kan vi jobba utjämnande och lyfta fram vissa grupper i samhället för att ge fler människor möjlighet till ett gott liv.

− Vi är mycket stolta över vår certifiering och särskilt stolta är vi över det samarbete vi haft med våra hyresgäster och övriga aktörer under resans gång, säger Mats Nilsson, vd på Ängelholmshem. Detta har verkligen varit stadsutveckling där alla, oavsett hur man är eller var man kommer ifrån, har haft möjlighet att vara med och ha en röst i hur vårt bostadsområde ska utvecklas.

Ett systematiskt jämlikhetsarbete enligt JämtJämlikts process har legat till grund för Papegojans nya områdesutvecklingsplan. I projektet formulerades tre jämlikhetsåtaganden: att skapa en god boendemiljö för alla, etablera mötesplatser som öppnar upp för samverkan och gemenskap, samt att skapa gemensamma aktiviteter som initieras och genomförs av de boende såväl som av Ängelholmshem.

− Genom ett aktivt relationsbyggande, delaktighet och samskapande med de boende och externa aktörer har Ängelholmshem tagit fram en väl underbyggd och innehållsrik körplan för det fortsatta arbetet med att skapa en riktigt god boendemiljö, där sociala värden såsom samhörighet, gemenskap och trygghet är centrala, säger Pernilla Woelfer. Stärkt jämlikhet och social hållbarhet är en vinst för såväl de boende som för Ängelholmshem.

Certifieringen och den oberoende granskningen har säkerställt kontinuerligt fokus på de sociala aspekterna, genom hela processen. Systemet går att använda i många olika skalor. Exempelvis i översiktsplaner, planprogram, detaljplaner och placemaking eller i fastighetsutveckling och gestaltning. Även Arvika kommun arbetar med en certifiering av sin process för att ta fram en översiktsplan. Under Almedalsveckan 2023 håller Tengbom i ett rundabords-samtal på temat; Hur skapar vi jämlika livsmiljöer?

Ämnen

Kategorier

Regioner


Med arkitektur hjälper vi våra kunder att flytta gränser och göra världen till en bättre plats.

Kontakter

Clara Fröberg

Clara Fröberg

Presskontakt Pressansvarig +46768554312

Relaterat innehåll

Välkommen till Tengbom!

Tengbom är ett av Nordens ledande arkitektföretag. Med arkitektur hjälper vi våra kunder att flytta gränser och göra världen till en bättre plats. Tillsammans skapar vi hållbar och vacker arkitektur som fungerar, som berikar människors liv och som stärker våra kunder och samhället på samma gång. Sedan 1906 har Tengbom ritat många av Sveriges mest omtyckta byggnader och miljöer. Idag finns vi i fjorton städer från norr till söder i Sverige. Vi har också ett kontor i Helsingfors i Finland.

Tengbom
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
Sweden