Gå direkt till innehåll
#VarÄrTjejerna är ett stadsutvecklingsprojekt där 15-åriga tjejer skapar visioner för Helsingborg. Studiochef Vesna Vasiljkovic i mitten.
#VarÄrTjejerna är ett stadsutvecklingsprojekt där 15-åriga tjejer skapar visioner för Helsingborg. Studiochef Vesna Vasiljkovic i mitten.

Pressmeddelande -

Miljonbidrag till Tengbom för att driva och utveckla normkreativa processer

Med bidrag från Vinnova och Visionsfonden driver Tengbom tre projekt inom området för normkreativa gestaltningsprocesser. Erfarenheterna från de separata projekten ska bidra till en kunskapsökning internt såväl som att stärka flickors och exkluderade gruppers röst i stadsutvecklingsprocessen.

Tengbom mottar 680 000 SEK från Vinnova i utlysningen Normkreativ innovation, steg 2, där landskapsarkitekterna Dafni Sarakinis och Karin Manberger under två år ska utveckla en normkreativ gestaltningsprocess inom Tengbom. Projektet genomförs med forskaren Ulrika Gunnarsson Östling från KTH samt Rebecca Vinthagen från Settings, expert inom normkreativa processer, och tar vidare erfarenheterna från pilotprojektet Hela Hallonbergen, steg 1 i Vinnova-ansökan. Syftet är att titta på normkreativa processer internt för att utveckla ett Test Lab där flera discipliner och affärsområden ska ingå med målet att se en kunskapsökning i hela företaget.

– Förhoppningen är att de normkreativa glasögonen ska användas i alla våra processer internt och bli en del av vårt vardagliga sätt att gestalta på. Vi vill utveckla redskap som alla medarbetare på Tengbom förstår och själva kan vidareutveckla, säger Dafni Sarakinis och Karin Manberger.


Tjejerna får nyckeln till Helsingborg
Tengbom mottar även 660 000 SEK från Helsingborgs stad och Visionsfonden för ett mer snabbfotat projekt kallat #VarÄrTjejerna. Resultatet av detta ska synas i Helsingborg redan i sommar.

– Våra städer är ritade baserat på en manlig norm, det har till och med våra 15-åriga tjejer koll på. Som arkitekter vet vi att detta inte är optimalt, men ändå har vi inte fullt ut omprövat våra metoder eller verktyg för att planera städer som ska fungera för alla eller proaktivt inkludera några som behöver inkluderas. Vi fortsätter med våra planmonopol i tron att vi gör rätt, men ändå blir människor och grupper exkluderade. Vi sökte pengar med påståendet att om vi bygger en stad för tjejer är den en bra stad för alla. Vi är så glada att Helsingborgs stad nappade på detta och sätter frågor om jämställdhet, jämlikhet och inkludering högt på agendan, säger Vesna Vasiljkovic, studiochef i Helsingborg.

#VarÄrTjejerna är en Bottom Up-process skapad av Vesna Vasiljkovic, Alex Cochrane och Lina Salomonsson. Här ges 15 tjejer i årskurs åtta på Wieselgrensskolan full kontroll att leda en process och utveckla tre platser i Helsingborg helt utifrån deras drömmar, behov och tankar. För processen skapas en VR-metodik och -miljö av Tengboms ArchTech & Future-studio som tjejerna ”skissar i”. Projektet avslutas med att en testyta byggs upp tillfälligt under sommaren och därefter sammanfattas arkitekternas observationer i en rapport. I projektet finns också genusforskaren Anne-Charlotte Cellerstig.

Skärholmens sommarjobbande ungdomar får forum för inflytande
Dafni Sarakinis på Tengbom och Fanny Linnros på White arkitekter tilldelas ytterligare 300 000 SEK av Vinnova för sommarprojektet Vi skapar staden, ett samarbete mellan landskapsarkitekter och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Under sommarjobbsveckorna kommer arkitekterna diskutera och uppmuntra ungdomarnas idéer och tankar om makt och prioriteringar i stadsplaneringen. En idé kommer att testas i verklig skala. Syftet är att skapa intresse kring stadsplanering och utveckla de kommunala sommarjobben till ett forum för ungdomar att påverka sin närmiljö. På lång sikt är förhoppningen att projektet kan bidra till att mångfalden i arkitekt- och planeringsbranschen breddas.

Digital kommunikationsplattform
Tengboms erfarenhet säger att flera kommuner saknar strategi för att jobba med sociala frågor med fokus på jämlikhet och integration i stadsutvecklingsprocessen. Lärdomarna från projekten ovan är därmed starten och grunden till en digital kunskapsplattform kallad Normkreativ Arkitektur vilken kommer att utgöra ett kommunikativt verktyg för Tengbom i samtal med samarbetspartners, kunder och beställare. Plattformen är framtagen i samarbete med Tengboms Marknads- och kommunikationsavdelning med ambitionen att göra frågor om staden som en plats för alla relevanta och intressanta även för allmänheten.

Relaterade länkar

Ämnen


Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 600 personer som arbetar tillsammans, fördelade på elva kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. I februari 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company.

Kontakter

Mia Lindberg

Mia Lindberg

Presskontakt Head of Communications +46 8 410 354 93

Relaterat innehåll

Välkommen till Tengbom!

Tengbom är ett av Nordens ledande arkitektföretag. Med arkitektur hjälper vi våra kunder att flytta gränser och göra världen till en bättre plats. Tillsammans skapar vi hållbar och vacker arkitektur som fungerar, som berikar människors liv och som stärker våra kunder och samhället på samma gång. Sedan 1906 har Tengbom ritat många av Sveriges mest omtyckta byggnader och miljöer. Idag finns vi i fjorton städer från norr till söder i Sverige. Vi har också ett kontor i Helsingfors i Finland.

Tengbom
Hälsingegatan 49 (HK)
113 31 Stockholm
Sweden