Förstärkning av befintliga skogsbilvägar
Förstärkning av befintliga skogsbilvägar

Pressmeddelande -

Förstärkning av befintliga skogsbilvägar och nybyggnad av vägar

Genom att förstärka ca 70 km befintliga skogsbilvägar och bygga nya vägar och arbetsplattformar med Tensar TriAx geonät kan byggherren genomföra alla tunga transporter för byggandet av vindkraftsparken.

Skogsbilvägar byggs oftast med befintliga jordar iväglinjen. I området vid Jädraås innebär detta oftast med siltiga moräner. Vid torr väderlek är dessa gynnsamma att trafikera. Men vid stora regnmängder och speciellt vid tjällossningen på våren, är vägarna helt ofarbara för tung trafik, vissa perioder även för personbilar. Byggherren, Arise Windpower AB, insåg att man var tvungna att förstärka hela vägnätet för att klara de höga axeltryck som byggandet av vindkraftstornen innebär.

Typisk skogsbilväg som blivit sönderkörd vid ett vindkraftsbygge.

Tillsammans med WSP i Gävle presenterades en överbyggnadskonstruktion med bergkross kombinerat med ett triaxialt geonät från Tensar. Befintliga vägar avjämnades före läggning av TriAx geonät. Vissa sträckor var vattenhalten så hög i vägbanan att man fick lägga en geotextil under geonätet som separation.

Överbyggnad som placeras på Tensar geonät.

Fördelar:

  • 70km skogsvägar stabiliserat snabbt och ekonomiskt
  • 20km nya vägar samt plattformar byggdes
  • minskad byggtid och kostnader

Per Ken Åberg | paberg@tensar.se

Tensar International

Relaterade länkar

Ämnen

  • Anläggningsindustri

Tensar International är världsledande på teknikdrivna lösningar för markstabilisering och markförstärkning.

Tensar levererar geosyntetiska produkter och tillhandahåller beprövade praktiska lösningar för dåliga markförhållanden som påverkar kostnaden för järnvägar, vägar och asfalterade områden.

Företaget erbjuder också nyckelfärdiga lösningar för arbetsplattformar, tillfartsvägar, jordfästen och sluttningar, förbättring och stabilisering i undergrunden, fundament, förstärkning av asfalt för att förlänga asfaltensbeläggningens brukstid och erosionsskyddsprodukter för marklutningar och vattenvägar.

Vi har över 40 års erfarenhet av att tillverka, utveckla och designa innovativa, hållbara konstruktionslösningar som ett alternativ till traditionella metoder.

www.tensar.se | info@tensar.se

Presskontakt

Katarzyna

Presskontakt Tensar International

Relaterat material

Relaterade nyheter