Blogginlägg -

Nytt år, dags för nytt blåljusnät!

Gott nytt år till alla läsare av bloggen! Så här i början av året brukar säkerhets- och försvarspolitiska frågor klättra upp på dagordningen. Detta tack vare Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen som startar i helgen, och med Teracom på plats. Själv vill jag lyfta den säkerhets- och totalförsvarsfråga som är högsta prioritet för oss på Teracom, både inför konferensen och för en ny regering. Jag tänker på frågan om ett nytt blåljusnät.

I dagens på en gång sofistikerade och sårbara samhälle, och med den förändrade hotbild som råder, behöver vi ge allt stöd vi kan till våra poliser, ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, brandsoldater och andra som ger sig ut när det är som farligast. Blåljusnätet är viktigt både till vardags och vid större kriser, och är därmed också en pusselbit i totalförsvaret.

Dagens kommunikationsnät för blåljusverksamheten kallas Rakel och har några år på nacken vid det här laget. Rakel-systemet har tjänat oss väl, men är frånsprunget av teknikutvecklingen. Ett nytt samhällsnät är noga utrett av en särskild utredare – Gunnar Holmgren. Vi är en av ett par statliga aktörer som är redo att sätta spaden i marken.

Framtidens blåljusnät

Gunnar Holmgren har noga utrett frågan kring ett nytt samhällsnät/blåljusnät. Sammanfattningsvis kan man konstatera att ansvaret kräver ett nära samarbete mellan flera statliga aktörer och med stöd av den kommersiella sektorn. Man måste skapa en kommunikationslösning som på lång sikt säkrar medborgarvärden och samhällskritiska funktioner. Vår nya normalbild, eller som jag hellre vill kalla det, ett kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läge, gör det också tidkritiskt. Precis som Dan Eliasson tidigare sagt, är detta en av den nya regeringens viktigaste frågor.

I vårt företag disponerar staten följande resurser som lär bli nyckelfaktorer för det nya nätet.

1. Finansiering. Vår finansiella ställning innebär såväl en rejäl grundkassa för att bygga det nya nätet som en flexibilitet när det gäller finansieringslösningar. Det ger staten en möjlighet att få till ett nytt nät snabbt och kostnadseffektivt.

2. Statlig rådighet. Delar av nätet kräver statlig rådighet. Nationella säkerhetsintressen måste långsiktigt säkras.

3. Driftssäkerhet och redundans. Vi arbetar med ytterst gedigna metoder och system som ska ge redundans och robusthet. En annan minst lika viktig aspekt är att de komponenter vi ska använda och planerar för i morgon kommer från aktörer som vi kan lita på både när det gäller integritet, och också leverans i ett besvärligt säkerhetsläge.

4. En serviceorganisation. En organisation som är rikstäckande och i ständig beredskap. Vår servicepersonal har högsta tekniska kompetens, har en hög säkerhetsmedvetenhet och är placerade i säkerhetsklass. All personal ingår i krigsorganisationen och är krigsplacerade i företaget (undantagen krigsplacering i FM).

Vi måste mobilisera alla lämpliga tillgängliga resurser och krafter i samhället för att snabbt ge blåljusaktörer det nät de förtjänar.

Vi redo för ytterligare samhällsuppdrag för Sveriges säkerhet.

Följ oss på Folk och Försvars Rikskonferens

Missa inte Teracoms VD Åsa Sundberg som talar på måndag 14 januari kl. 16.45. Själv är jag på plats i Sälen alla tre dagarna. Följ mig gärna på Twitter (@sak_chef) och här på bloggen!

Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation 

Om du vill läsa Gunnar Holmgrens utredning, se länk nedan.

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Kategorier

  • säkra nät

Presskontakt

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55

Relaterat innehåll