Blogginlägg -

Så nås svenskarna av information om krisen eller kriget kommer – Teracoms del i svensk krisberedskap

Mellan 6 och 12 maj genomför MSB kampanjen Krisberedskapsveckan för att uppmärksamma svenskarna på vikten av att förbereda sig för kriser. Teracom har ett viktigt uppdrag för en fungerande svensk krisberedskap: att garantera säker kommunikation och säkerställa att allmänheten nås av viktig information via krisberedskapskanalen P4.

Med Krisberedskapsveckan i full gång så är det många kommuner, företag och frivilligorganisationer som tar tillfället i akt att informera om krisberedskap i allmänhet, och sin del i beredskapen i synnerhet. Sveriges krisberedskap – och i förlängningen vårt totalförsvar – är beroende av samarbeten och tydliga ansvarsförhållanden.

Grunden för allt detta är kommunikation. Där har Teracom en viktig roll. För att myndigheter och aktörer ska kunna kommunicera och överföra information internt och sinsemellan behövs robust, effektiv och säker infrastruktur. Därför förbereder även vi oss för kriser.

Teracoms del i krisberedskapen

I mitten av juli 2018 ryckte skogsbränder allt närmre en av våra stationer från två håll. Under ett dygn fick alla utsändningstjänster utom SVT1 och SVT2 samt P4 vid stationen i Sveg stängas ner.

Under detta intensiva dygn levererades en vagn med nödsändare samt mastbil och elverksvagn till den plats – en grusplan i byn Ytterberg – som av Teracoms nätplanerare bedömdes bäst för att upprätthålla täckning för och sändning av P4. Vi prioriterar alltid P4 högst eftersom kanalen är hela Sveriges gemensamma beredskapskanal.

Inom ett dygn hade ett tiotal personer upprättat en nödstation, som tack och lov aldrig behövde användas eftersom brand- och rökläget runt stationen i Sveg hade stabiliserats. Vid krislägen aktiveras tre grundfunktioner hos Teracom. En operativ grupp arbetar med den aktuella akuta krisen. En strategiskt ansvarig grupp sköter övergripande kontroll utanför krisområdet. Kommunikationsteamet ser till att korrekt och relevant information når rätt målgrupper.

Vevradion i krislådan

När vi talar om samhällskriser är det klokt om utgångspunkten är det egna ansvaret. Mikael Damberg, inrikesminister med ansvar för krisberedskap, blev i februari intervjuad i Lördagsintervjun i P1.

Ministern förklarade att han hemmavid hade vidtagit förberedelser för att klara sig själv vid en kris. Men han erkände att han ännu behövde inhandla en radio som går på batteri eller vev. Det är något som inte bara gäller ministrar, utan alla.

MSB rekommenderar i broschyren Om krisen eller kriget kommer alla att ha en radio som drivs med vev och dynamo, batterier eller solceller i sin krisberedskapslåda. Att ha en mottagare med alternativ strömförsörjning, dit även bilradio räknas, är nödvändigt för att säkerställa att du kan ta del av korrekt information vid kriser och störningar av viktiga samhällsfunktioner som exempelvis elförsörjning.

En nationell beredskapskanal

För alla som har en radio med eller utan alternativ strömförsörjning är det P4 som ska ställas in på apparaten vid kriser. P4 är den kanal där staten, regeringen och landets myndigheter kan nå ut till befolkningen med samhällsviktig information.

I första hand är det ett så kallat VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) som går ut via den lokala P4-kanalen till det eller de områden som behöver nås. Det kan handla om terrorattentat, extremväder, bränder med hälsofarlig rök, förorenat dricksvatten eller i sällsynta fall behov av evakuering som vid skogsbränderna sommaren 2018.

Sveriges Radio har statens uppdrag att förmedla information vid kriser, olyckor, höjd beredskap eller krig. Teracom har statens uppdrag att garantera att all nödvändig infrastruktur som behövs för sådana sändningar alltid går att genomföra – oavsett väder, tidpunkt eller plats.

Jag har tidigare skrivit om Teracoms gedigna erfarenhet och starka säkerhetskultur. Det är grunden för vår förmåga att leverera robust och säker kommunikation för Sveriges mest krävande och samhällskritiska verksamheter, exempelvis Public Service, blåljusmyndigheter, sjukhus och energibolag – aktörer vars kommunikation alltid ska fungera.

För den som vill läsa broschyren Om krisen eller kriget kommer går den att ladda ner i digitalt format via MSB:s hemsida här. Materialet bör även kompletteras av fördjupningar som finns på sidan dinsäkerhet.se,som går igenom risker och säkerhet för privatpersoner.

Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation 

Ämnen

  • Radio, tv

Kategorier

  • radio
  • säkra nät

Kontakter

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55

Relaterat innehåll