Pressmeddelande -

Digital närradio i marknätet

Genom att delta i en branschgemensam digitalradiopilot kan Studentradion 98,9 i Uppsala nå ut via framtidens radionät. Studentradion 98,9 är först ut av närradiokanalerna vilka delar på en programplats i det digitala pilotnätet.

– Vi ser fram emot att få vara med och testa och utvärdera framtidens radioteknik tillsammans med våra lyssnare, något som blir möjligt genom den pilot som kommer att genomföras, säger Niklas Norén, Stationschef på Studentradion 98,9 i Uppsala.

Den kommande piloten är ett samarbete mellan programbolagen och Teracom. Syftet är bland annat att undersöka vad lyssnarna tycker om det utökade innehållet och de tilläggstjänster som digitalradio möjliggör. Programbolagen kommer även få möjligheter att utvärdera kvalitet, innehåll och tjänster inför en kommande bred lansering av digitalradio.

I dagsläget sänder Sveriges Radio fyra kanaler med DAB+ i det digitala testnätet över Stockholmsområdet. Dessa är SR P2 Musik, SR P3, SR P4 Stockholm och SR Metropol. Dessutom sänds nu nio andra kanaler från den privata och ideella radion. Dessa kanaler är RIX FM, BANDIT, NRJ, Lugna Favoriter, Radio Deejay, Skärgårdskanalen, Dansbandskanalen, Radioseven och nu också Studentradion 98,9. När piloten inleds kommer sändningarna förutom i Storstockholmsområdet ske i Gävle och i Uppsala. Dessa kommer att kunna tas emot av de utvalda lyssnare som ingår i piloten.

– Den digitala tekniken öppnar nya möjligheter för närradion och vi är glada att Studentradion 98,9 vill delta i piloten. Med den digitala radion finns inte längre några tekniska hinder för en icke-kommersiell, regionalt nedbrytbar Öppen Kanal. Det skulle innebära att utbudet från närradion ges möjlighet att nå fler lyssnare än idag, säger Lars-Erik Bäckström, ordförande Närradions Riksorganisation.

I ett framtida digitalt radionät kommer public service, närradio samt kommersiella kanaler att få utrymme. Tekniken som kommer att användas är DAB+. Under hösten kommer fler kanaler att ansluta sig till pilotsändningarna.

För mer information kontakta:
Lotta Darlin, pressansvarig Teracom, 0708 – 91 21 07
Niklas Norén, Stationschef Studentradion 98,9, 018-69 60 62, 0704 – 61 65 94
Lars-Erik Backström, Ordförande NRO, 073 - 413 23 22

Fakta om Studentradion 98,9
Studentradion 98,9 inledde småskaligt sina sändningar 1984. 25 år senare är organisationen Uppsalas största studentmedium och sänder alla vardagar mellan klockan 13.00–20.00 på FM-bandet 98,9 samt dygnet runt på www.studentradion.com. Idag har Studentradion 98,9 ett 80-tal medarbetare som varje vecka sänder radio för studenter av studenter. Studentradion 98,9 eftersträvar mångfald i tablån samt att vara ett spännande och passionerat alternativ till andra radiokanaler.

Fakta om NRO
Närradions riksorganisation startade 1996. De flesta närradioföreningar har anslutit sig till NRO och vi är den enda riksorganisationen för närradio i Sverige. Tillsammans representerar vi ca 600-700 lokala tillståndshavare av de ca 1 000 lokala föreningar som sänder närradio i Sverige. Läs mer på www.nro.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Teracom är Sveriges första medieoperatör. Koncernen består av Teracom, Boxer och Plus TV. Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, datakom, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Via Boxer och Plus TV erbjuder vi hushåll betal-tv-tjänster. Koncernen omsätter ca 3,2 miljarder kronor och har omkring 600 anställda. Mer information finns på www.teracom.se.

Kontakter

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55

Relaterat innehåll