Skip to main content

Ett år av samhällsviktig utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 13:30 CET

Teracoms kontinuerliga investeringar i robusthet som innebär att våra nät är stabila och klarar våra kunders högt ställda leveranskrav har inneburit att sommaren 2019 varit lugn.

Resultat i sammandrag januari till december 2019

Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 1 379 (1 596) MSEK, en minskning hänförlig till lägre intäkter från tv-utsändning och från IT-leveranser till avyttrade Boxer-bolag.

Rörelseresultatet uppgick till 124 (485) MSEK med en rörelsemarginal på 9 (30) procent. Detta förklaras, enligt förväntan, främst av lägre intäkter från segmentet Tv-utsändning, kostnader i samband med förvärvet av Net1 samt negativt resultat från segmentet Mobilt.

Resultat efter skatt uppgick till 85 (343) MSEK.

- Resultatet för året är enligt plan. Kostnaderna minskar främst till följd av effektiviseringsprogrammet, där både kostnaderna för egen personal och konsulter är lägre. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra arbetssätt och bli effektivare i vår kärnverksamhet, säger Åsa Sundberg, VD och koncernchef.


​Nyckeltal

Teracom sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och säkra kommunikationslösningar till myndigheter, företag och organisationer. Teracom är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett.

Mer information finns www.teracom.se.