Pressmeddelande -

Teracom köper resterande del av Boxer

Teracom köper 30 procent av aktierna i Boxer TV Access AB av riskkapitalbolaget 3i. Genom köpet blir Teracom ensam ägare av bolaget. Köpet innebär inga förändringar i Boxers inriktning.

- Teracom och Boxer blir systerbolag i en gemensam koncern. Genom köpet stärker vi båda verksamheterna och kan genom det öka möjligheterna för koncernen att bli en betydelsefull aktör på den europeiska digital-tv-marknaden, säger Crister Fritzson, koncernchef på Teracom.

År 2005 köpte 3i de 30 procent av aktierna i Boxer som sedan år 2000 ägts av Skandia Media Invest. Teracom har under hela perioden varit majoritetsägare i Boxer med 70 procent av aktierna.

Den framgångsrika uppbyggnaden av det svenska digitala marknätet och den smidiga släckningen av det analoga tv-nätet, innebär att koncernen är väl förberedd för att bygga upp framgångsrika digitala marknät i europeiska länder som nu är på väg att gå över från analog till digital marksänd tv.

I mars och juli fick Boxer licenser som betal-tv-operatör i de kommande danska respektive irländska digitala marknäten. Både Teracom och Boxer arbetar med att etablera företagen på alla europeiska marknader där möjligheter finns.

- Tillsammans med vår partner 3i och Boxers ledning, har vi utvecklat Boxer till ett framgångsrikt företag. Men inför internationaliseringen går vi in i en period då det krävs nära samverkan mellan Teracom och Boxer samt nya investeringar. Att Teracom tar över hela ägandet i Boxer är därför logiskt, säger Crister Fritzson.

Parterna har förbundit sig att inte offentliggöra storleken på köpeskillingen.

För ytterligare information, kontakta:
Crister Fritzson, vd och koncernchef Teracom, 08-55 54 21 08
Lennart Ivarsson, kommunikationsdirektör Teracom, 0708-91 20 21

Teracom är Sveriges första medieoperatör. Koncernen består av Teracom och Boxer TV-Access. Vi erbjuder tjänster inom radio, tv, bredband, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Via Boxer erbjuder vi hushåll betal-tv-tjänster, vilka distribueras i Teracoms nät. Koncernen omsätter ca 3,3 miljarder kronor och har omkring 600 anställda. Mer information finns på www.teracom.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Teracom Samhällsnät levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga. Vi har haft ett beredskapsuppdrag så länge vi varit bolag. Därför har vi under lång tid utvecklat en robust infrastruktur, en egen specialiserad fältorganisation och förmågan att hålla en hög beredskap i hela Sverige. De samhällsviktiga funktioner som ingår i totalförsvaret behöver en sårbarhetsförsäkring i form av ett säkert samhällsnät – det kan vi leverera.

Läs mer på www.teracom.se

Kontakter

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55