Pressmeddelande -

Tv-kanaler får ökad täckning i marknätet

Den 1 juni får fler tv-tittare med egen antenn tillgång hela det befintliga tv-utbudet i marknätet.

Över 100 sändarstationer i hela landet får ett större tv-utbud via marknätet den 1 juni. De nytillkomna tv-kanalerna är: 7, BBC World News, Disney XD, Star!, Showtime, Discovery Science samt Discovery Travel & Living. I Mälardalen får även TV Finland en något större täckning.

– Teracom genomför stora förändringar i det marksända nätet, vilket gör att antalet hushåll som kan få tillgång till hela tv-utbudet i marknätet ökar markant, säger Lotta Darlin, pressansvarig på Teracom.

Alla de berörda kanalerna, utom TV Finland, sänds i MPEG4-format och för att kunna ta emot dessa krävs en digital-tv-mottagare som har stöd för MPEG4. Kanalerna är betal-tv-kanaler i Boxers utbud, förutom TV Finland som är en fri-tv-kanal.

De hushåll som tar emot tv-signalen från berörda stationer, eller som redan idag har möjlighet att titta på dessa kanaler rekommenderas att göra en kanalsökning/oministallation av sin mottagare för att hitta kanalerna. Kanalsökningen/ominstallationen görs efter klockan 18.00 den 1 juni med hjälp av fjärrkontrollen till digital-tv-mottagaren.

Högupplöst tv möjligt tack vare ny teknik

Idag distribuerar Teracom tv via sex sändarnät (muxar) i det digitala marknätet. Utöver de sex nationella näten finns ett regionalt med täckning över Mälardalen. Under slutet av 2010 kommer två av dessa att driftsättas för hdtv-sändningar. Lanseringen av hdtv-kanaler kommer att ske etappvis i olika delar av landet.

Inom kort kommer Radio- och TV-verket att offentliggöra vilka programbolag som får tillstånd att sända i de två nya näten. Kanalerna kommer att sända med komprimeringsstandarden MPEG4 samt den senaste utsändningsstandarden DVB-T2. Detta för att effektivt utnyttja nätet och få plats med upp till åtta kanaler. För att kunna ta emot sändningar i hd krävs en mottagare som är förberedd för såväl MPEG4 som DVB-T2.

För mer information, kontakta:

Lotta Darlin, pressansvarig Teracom, 0708 - 91 21 07, lotta.darlin@teracom.se

Johan Bobert, informationschef Boxer, 070 – 483 49 72, johan.bobert@boxer.se

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • mpeg4
  • teracom
  • boxer
  • tv

Teracom är Sveriges första medieoperatör. Koncernen består av Teracom, Boxer och Plus TV. Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, datakom, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Via Boxer och Plus TV erbjuder vi hushåll betal-tv-tjänster. Koncernen omsätter ca 3,4 miljarder kronor och har omkring 600 anställda. Mer information finns på www.teracom.se.

Kontakter

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55