Textile Fashion Center lanserar sin framtidsinriktning

Pressmeddelande -

Textile Fashion Center lanserar sin framtidsinriktning

Den 21 november presenteras Textile Fashion Centers framtidsinriktning för alla som arbetar, studerar, hyr kontor eller på liknande sätt är en del av Textile Fashion Center. Presentationen grundar sig på ett nyligen beslutat samverkansdokument, där verksamheterna genom ett ledningsråd har formulerat centrets position, vision och mission med hållbarhet i fokus.

Välkommen till infotainment

Torsdag 21 november kl. 16-17
Textile Fashion Center, Do-Tank Center, plan 2

Om Textile Fashion Center
Textile Fashion Center är:
- En utvecklings- och innovationsmiljö som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forskning, kultur samt invånare och besökare.
- Lokalt en attraktiv fysisk miljö för studenter, entreprenörer, besökare och organisationer som söker inspiration, kreativitet, utveckling, stöd och samarbeten.
- Regionalt en av Västra Götalands sex utvecklings- och innovationsmiljöer.
- Nationellt en av Sveriges 33 motsvarande centra/science parks med en position som ledande inom textil och mode.

Om Ledningsrådet
Utsett av Borås Stad för att driva samverkan på Textile Fashion Center med följande deltagande organisationer:
VD Akademiplatsen – ordförande, Fastighetsägaren Kanico, Science Park Borås, Textilhögskolan inom Högskolan i Borås, Textilmuseet, Inkubatorn i Borås AB, Smart Textiles, Nordiska Textilakademin, Marketplace Borås, Borås Yrkeshögskola.

Om Akademiplatsen AB
Akademiplatsen AB är ett kommunalt bolag inom Borås Stad och har i uppdrag att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

För pressanmälan och frågor kontakta
Git Guldare, Centrumledare, Textile Fashion Center
Telefon: 0707-76 13 09, E-post: git@textilefashioncenter.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Västra Götaland

Textile Fashion Center är en mötesplats i en kreativ miljö för människor, affärer, kulturer, studenter, kreatörer, nyfikna, unga och gamla. Ett kluster för att inspirera människor till att våga göra drömmar till verklighet. 

Grundidén bygger på att innovativa processer bäst sker i samspel mellan företag, akademi och samhälle. Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och samarbete mellan kultur och utbildning genom samlokalisering.
De verksamheterna som verkar i Textile Fashion Center utgör en enorm kunskapsbank med allt ifrån expertkompetens till utbildningar och forskning i framkant.

Textile Fashion Center är en plats för modevisningar, kulturarrangemang, affärsutveckling, utställningar, event, möten, middagar samt utbildning.

Tre parter bildar basen för klustret; Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlande näringslivet i Boråsregionen. 

Presskontakt

Helena Ransjö Alcenius

Helena Ransjö Alcenius

Presskontakt VD 0705 41 54 44

Git Guldare

Presskontakt Centrumledare 0707-76 13 09