Pressmeddelande -

Viktigt samtal om Ekocid och naturens rättigheter, i samband med helgens nationella demonstration. Fredag kl 14 Kulturhuset. Lördag kl 14 Studiefrämjandet

Samtidigt som exploateringen av naturresurser exploderar i Sverige och i världen, växer en ny idé om hur ekosystemen ska kunna fredas för framtiden. Just nu finns ett mycket spännande förslag till en ändring i grunden – ett initiativ för att göra livsmiljöförstörelse, ekocid, till ett brott: End Ecocide.

Ekocid är inte en ny idé, redan när Romstadgan, som reglerar internationella brott, utarbetades fanns det med. Ja, ekocid togs faktiskt upp redan på Stockholmskonferensen 1972! En av drivkrafterna bakom denna idé är ”Lawyer for the Earth” Polly Higgins, som 2013/2014 innehar Arne Naess-stolen vid Oslos Universitet.

- Vi har skapat ett samhällssystem som är byggt på förödelse. Vårt rättssystem stödjer exploatering av vår planet och företagens lag går ut på att göra vinst till varje pris. Men
vi har ändrat system över en natt förut. Och vi kan göra det igen,
säger Polly Higgins.

Fredagen och lördagens samtal leds av nätverket Lodyn som arbetar för naturens rättigheter. Henrik Hallgren berättar: - Det låter kanske utopiskt, att livsmiljöförstörelse skulle kunna vara ett internationellt brott. Men även folkmord som brott var länge en utopi. Just nu existerar faktiskt ett möjlighetsfönster för ekocid som "the 5th crime against peace".

Romstadgan där ekocid skulle kunna ingå revideras 2015. Under 2013 pågår ett medborgarinitiativ inom EU för att samla in 1 miljon underskrifter för att införa ekocid i EUs jurisdiktion. Lyckas det måste EU-kommissionen ta upp frågan, vilket skulle vara en viktig hävstång inför revideringen. Här är initiativet: http://www.endecocide.eu/

- Kanske mest spännande med ekocid är den skiftning i värderingar som det skulle medföra. Idén bygger på uppfattningen att naturen, Jorden, har rättigheter. Naturen som subjekt, inte enbart en resurs eller en egendom att utnyttja, säger Pella Larsdotter Thiel från nätverket Lodyn.

Även om naturens rättigheter ännu inte är ett etablerat begrepp i den politiska eller juridiska diskursen så är det inte längre ett perifert fenomen. Rörelsen för naturens rättigheter är snabbt växande. Länder som Ecuador och Bolivia har redan införlivat rättigheterna i sin lagstiftning och flera amerikanska städer använder begreppet för att skydda sig mot den federala regering som annars ger företagen fritt spelrum att exploatera naturresurser på bekostnad av ekosystemen.

Svensk konferens 2014
En internordisk konferens på temat ekocid och naturens rättigheter planeras till april 2014 med bland annat Polly Higgins som keynote speaker.

Inbjudan fredag och lördag
Med samtalen på fredag och lördag i Stockholm vill nätverket Lodyn hitta samarbetspartners till vårens konferens och sprida idén.

Fredag 25 oktober klockan 14:00-15.30 Teaterbaren, Kulturhuset

Lördag 26 oktober klockan 14:00-15.30 Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12 N,
(Ligger i korsningen Frejgatan, buss 2 går från Karl XIIs torg till Odenplan)

Samtalen är öppna för alla intresserade, anmälan via facebook.


Kontakt:
Henrik Hallgren, info@lodyn.se, +46 70-730 84 82
Niklas Bruce, niklas@endecocide.eu, +46 73-092 73 30
Pella Larsdotter Thiel, pella@braveworld.nu, +46 73-658 98 84


Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • nationell demonstration
 • studiefrämjandet
 • kulturhuset
 • teaterbaren
 • rättigheter
 • naturen
 • jorden
 • eu-kommissinen
 • end ecocide
 • ecocide
 • ekocid
 • konferens 2014
 • romstadgan
 • polly higgins
 • naturens rättigheter
 • nätverket lodyn
 • niklas bruce
 • henrik hallgren
 • pella larsdotter thiel

TGIM - Thank God It´s Monday
Box 4117
SE-102 62 Stockholm

Office: +46 8 55 11 65 00
http://www.tgim.se

TGIM - Thank God It's Monday har spetskompetenser inom
CSR, coaching, marknadsföring samt digitala och sociala medier.

Vill ni synas?: Det är viktigt för oss att ni har kontrollen, att ni får fram er vinkling, det ni vill belysa - på ett sätt som känns bra. Vi mixar traditionellt pressarbete med sociala media och videointervjuer. Stöd finns även för eventmarketing. Kontakta oss!

Kontakter

Annette Ericsdotter

Presskontakt CEO/Founder Storytelling - Marketing +46 70 777 91 00

Relaterat innehåll