Pressmeddelande -

TH1NG blir Cisco IoT Solution Partner

Efter att ha samarbetat med Cisco under ett par år inom IoT-området har TH1NG kvalificerat sig till en ny partnernivå, Cisco IoT Solution Partner.

TH1NG är en av få Ciscopartners i världen som kan integrera sin IoT-mjukvaruplattform, IoT Open, med så kallade edgeappar direkt i Ciscos nätverkshårdvara, vilket skapar möjligheter att exekvera affärslogik längre ut i nätet på ett tryggt och skalbart sätt.

Affärskritiska IoT-tjänster kan därmed även fungera utan uppkoppling.

Detta ger TH1NG en unik position i Norden, men också en bra position för att på sikt kunna nå ut på en globalmarknad med plattformen IoT Open.

"Vi är mycket stolta och glada att få möjlighet att fördjupa samarbetet med Cisco och jobba närmare tillsammans med nya och spännande IoT-lösningar. Som Cisco IoT Solution Partner får vi möjlighet att jobba med ny och branschledande teknik, samt att vi även får tillgång till ett världsomspännande nätverk, vilket ger oss möjlighet att snabbt växa tillsammans med Cisco på en större marknad, säger Klas Westholm, VD på TH1NG"

Vill du veta mer? Delta på vårt webinar den 10 december om "Hur kan en stabil och flexibel IoT-plattform hjälpa dig att effektivisera din verksamhet". Registrera dig här.

Läs mer om IoT-plattformen IoT Open

-----------

TH1NG is appointed Cisco IoT Solution Partner

After collaborating with Cisco during a couple of years within the IoT-area TH1NG has now qualified for a new partner level, Cisco IoT Solution Partner.

TH1NG is one of few Cisco partners worldwide who can integrate their IoT-platform, IoT Open, with so called edgeapps directly into the Cisco network hardware, which creates possibilities to execute business logic further out in the network in a robust and  scalable way.

With this technology, continuity can be ensured even with a severed internet connection.

This gives TH1NG a unique position in the Nordic region, but also a great position to eventually reach a global market with the IoT Open platform.

"We are very proud and happy to be able to strengthen our collaboration with Cisco and to be able to work closelytogether withcutting edge technology, and also get access to a worldwide network, which gives us the opportunity to grow rapidly together with Cisco on a larger market, says Klas Westholm, CEO of TH1NG"

Read more about the IoT-platform IoT Open

Relaterade länkar

Ämnen

  • Nätverksprodukter

Kategorier

  • internet of things
  • cisco
  • iot
  • th1ng
  • iot open
  • iot-platform

TH1NG är den innovativa aktören som levererar och möjliggör smarta uppkopplade tjänster och internetanslutning till allt och alla.

Vi möjliggör och förenklar verkligheten i den uppkopplade världen

---------

TH1NG is the innovative player delivering and enabling smart connected services and internet connection to everything and everyone.

We enable and simplify reality in the connected world

Presskontakt

Klas Westholm

Presskontakt VD 0102520050