Pressmeddelande -

Fortsatt stark tillväxt för dryckesbranschen - trots Coronapandemin

Det framgår av Dryckesbranschrapporten för 2020, som är gjord på uppdrag svenska dryckesproducenter. Rapporten bygger på statistik från SCB Företagsregister.

Antalet producenter av alkoholhaltiga drycker i Sverige har ökat med 114 stycken - från 760 till 874 tillverkare sedan årsskiftet 2018–2019. Av dessa har ett 40-tal registrerats under de fem första månaderna 2020.

”Det är fantastiskt roligt att de senaste årens starka entreprenörskap inom dryckesbranschen håller i sig. Det har många positiva effekter, stärker Sverige som måltidsland, bidrar till att utveckla besöksnäringen och skapar nya jobb. Men branschen saknar inte utmaningar, där Coronapandemin är den senaste i raden”, säger Anna Kaijser, branschansvarig LRF Lokal Mat&Dryck.

Dryckestillverkning har under de senaste åren varit ett av de snabbast växande segmenten inom livsmedelsbranschen. I genomsnitt har det etablerat två-tre nya tillverkare varje vecka, ofta på landsbygden eller mindre ort.

Dryckestillverkare i 218 av Sverige 290 kommuner

Dryckesproduktion är väl representerade över hela landet och finns numera i 218 av Sveriges 290 kommuner. Rapporten visar att mer glesbefolkade län som Gotland, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten har en betydligt högre andel dryckesproducenter, mätt per capita, än storstadslänen.På flera mindre orter har dryckesproduktionen blivit ett attraktivt besöksmål som bidrar till sysselsättningen och utvecklingen av det lokala näringslivet.

Stockholm, Västra Götaland och Skåne, som är de mest tätbefolkade länen, har i absoluta flest dryckesproducenter. I Stockholms län finna 171 registrerade tillverkare av öl, cider, sprit och vin. I Västra Götaland är motsvarande siffra 144 stycken och i Skåne 138 stycken.

Den svenska dryckesbranschen består dels av ett antal stora tillverkare som The Absolut Company, Saturnus, Kopparberg, Spendrups och Åbro med lång tradition, dels av ett stort antal mindre entreprenörsdrivna företag, där flertalet är startade under de senaste tio åren.

Men även om många av företagen är små har sysselsättningsökningen varit påtaglig. Branschen har mer än 5500 anställda. Därtill kommer sysselsatta hos underleverantörer, serviceverksamheter och inom besöksnäringen.

”Den svenska dryckesbranschens utveckling imponerar. Det är inte bara antalet producenter som har blivit flera. Kvaliteten och bredden på utbudetav öl, vin, cider, vodka, gin, akvavit och whisky har gjort Sverige till en ledande dryckesnation i Europa. Om branschen ges möjlighet att fortsätta utvecklas,är jag övertygad om att vi snart kommer ha flera exportsuccéer”, sägerFredrik Borelius, ordförande i Föreningen Sveriges Producenter av Alkoholdrycker.

Fler bryggerier än Belgien

Den i särklass största kategorin är bryggerier. Sverige har i dag 600 registrerade tillverkare av öl. Tillväxten har varit explosionsartad de sista åren. Bara sedan årsskiftet 2018–2019 har det tillkommit närmare 75 bryggerier. Det är en ökning 14 procent. Går man ytterligare två år tillbaka till 2017, är ökningen av antalet företag hela 45 procent. Det är få branscher som kan visa upp lika snabb tillväxt. Sverige har fler bryggerier än Belgien, som är världsberömt för sin långa ölkultur.

Boom för svensk klassiker

Även antalet sprittillverkare har ökat starkt de senaste åren. Idag finns 118 företag registrerade för att tillverka akvavit, vodka, whisky och gin. Av dessa har 21 stycken tillkommit sedan 2018–2019. Det är en ökning med 21 procent.

The Absolut Company är i särklass störst och Absolut Vodka är den enskilt största exportprodukten i den svenska livsmedelsindustrin. Hela 99 procent av produktionen exporteras. Flera andra svenska tillverkare, såsom Mackmyra Whisky, High Coast Distillery, och Hernö Gin har rönt framgångar på exportmarknaderna.

Cider växer snabbast

Tillverkning av cider har fått ett stort uppsving på kort tid. I dag finns 92 producenter av cider. Det är en ökning med 23 procent från årsskiftet 2018–2019 då antalet företag uppgick till 75 stycken. Cidertillverkarna finns över större delen av landet, med tyngdpunkt på Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Stabilt för Sveriges vingårdar

Det finns närmare 60-talet svenska tillverkare av vin enligt SCB. Antalet har legat tämligen stabilt de senaste åren. Vinproducenter finns i tio av Sveriges 21 län och företrädesvis i de mest sydligaste länen. Höganäs i nordvästra Skåne är den kommun i Sverige som har flest vinproducenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Kaijser, branschansvarig LRF Lokal Mat&Dryck

010-184 25 08, anna.kaijser@lrf.se

Fredrik Borelius, Föreningen Sveriges Producenter av Alkoholdrycker

072-527 69 26, fredrik.borelius@pernod-ricard.com

Om Dryckesbranschrapporten

Dryckesbranschrapporten är den tredje i ordningen. Tidigare rapporter publicerades 2018 och 2019. Dryckesbranschrapporten bygger på uppgifter från SCBs Företagsregister och består av samtliga producenter av alkoholhaltiga drycker i Sverige (öl, vin, cider och sprit) samt läsk och vatten registrerade den 31 maj 2020 samt den 31 december 2019, 2018 och 2019. Dryckesbranschrapporten 2020 är gjord på uppdrag av svenska dryckesproducenter, The Absolut Company, LRF Lokal Mat&Dryck, Sveriges Oberoende Småbryggerier, Föreningensvenskt Vin samt Sveriges Producenter av Alkoholdrycker. Tidigare rapporter finns att läsa i på www.tomorrowstable.se/insikt/. Dryckesbranshchrapporten 2020 finns tillgänglig i sin helhet vecka 26.

Antal tillverkare av alkoholhaltiga drycker*

År Sverige
31.12.17 711
31.12.18 760
31.12.19 828
31.5.20 874

*Öl, sprit, cider, vinKälla: SCB:s Företagsregister + Svenskt VIn

Län Antal producenter
Stockholm 171
Västra Götaland 144
Skåne 138
Halland 40
Uppsala 34
Västernorrland 33
Örebro 28
Norrbotten 27
Gotland 26
Östergötland 24
Södermanland 24

Källa: SCB:s Företagsregister+ Svenskt Vin

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • dryckesbranschrapporten

Regioner

  • Skåne

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa och Our/Vodka. Absolut Vodka är ett ledande premium spritvarumärke och Sveriges enskilt största livsmedelsexport. All Absolut Vodka tillverkas i Åhus, Skåne, med samma kontinuerliga destillation som introducerades av dess progressive grundare LO Smith. Malibu är världens största rombaserade spritdryck med kokosnötssmak. Kahlúa kaffelikör är världsledande inom sitt segment. Sedan juli 2008 är The Absolut Company, tidigare V&S Vin & Sprit AB, ett bolag inom Pernod Ricard-koncernen, nummer två inom vin och sprit globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm, VD är Stéphanie Durroux. Företaget har 550 anställda och försäljning i över 120 marknader.

Kontakter

Karin Ekroth

Presskontakt Senior Manager Corporate Communications Corporate Communications +46 (0)70 565 72 84

Relaterat innehåll