Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

The Wine Company delar NVB:s tolkning

The Wine Company är medlem i Nätvinhandlarnas branschorganisation (NVB). Organisationen har i dag publicerat en kommentar till gårdagens nyhet om att Systembolaget avser att stämma nätvinbolaget Winefinder i patent- och marknadsdomstolen. The Wine Company delar NVB:s tolkning av detta beslut. Läs gärna NVB:s text här.

Nätvinhandlarnas branschorganisation (NVB) har tagit del av Systembolaget pressmeddelande den 15 januari 2019 där Systembolaget uppger att man har för avsikt att stämma NVB:s medlem Winefinder i patent- och marknadsdomstolen om inte Winefinder upphör att marknadsföra och sälja vin till svenska konsumenter. NVB har följande kommentarer.

Den svenska alkohollagstiftningen baseras bl.a. på den s.k. Rosengrendomen från 2007. Enligt Rosengrendomen och alkohollagen, som ändrades efter Rosengrendomen, är distanshandel med vin från andra EU-länder till privatpersoner i Sverige enlighet med gällande svensk och EU-rätt. Det har dessutom konstaterats av flera statliga utredningar de senaste åren att det inte är möjligt att införa ett förbud i Sverige. NVB:s medlemmar bedriver sådan tillåten distanshandel.

Systembolaget antyder att rättsläget avseende distanshandel skulle ha förändrats genom avgöranden i det s.k. Alkotaxi-målet i EU-domstolen och den finska Högsta domstolen. Så är inte fallet. Alkotaxi avsåg en verksamhet som bedrevs på ett helt annat sätt än NVB:s medlemmars och i strid med de riktlinjer som NVB:s medlemmar åtagit sig att följa. Den distanshandel som NVB:s medlemmar bedriver är alltjämt tillåten.

Om NVB
NVB är en branschförening där medlemmarnas gemensamma nämnare är att de säljer alkoholdrycker till konsumenter som vill privatimportera vin till Sverige. Alla NVB:s medlemsföretag är etablerade i ett annat EES-land och säljer alkoholdrycker (huvudsakligen vin men även öl – inga drycker med högre alkoholstyrka) från ett annat land till svenska konsumenter via nätet. NVB:s medlemmar har inte några lager i Sverige utan varorna transporteras till Sverige av en oberoende transportör efter att konsumenten gjort sitt köp.

NVB:s medlemmar har förbundit sig att följa riktlinjer som bl.a. stadgar skyldighet att följa svensk lagstiftning för marknadsföring av alkoholprodukter, att följa Alkoholgranskningsmannens och Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av alkoholprodukter, att säkerställa att de oberoende transportörer som anlitas för leverans har en noggrann rutin för kontroll av ålder, langningsrisk etc, samt att betala svensk alkoholskatt och moms.

Vissa av NVB:s medlemsföretag har Sverige som huvudsaklig marknad medan den svenska marknaden endast utgör en mindre del av andra medlemsföretags försäljning.

För mer information kontakta:
Ilona Schäfer, styrelseordförande i NVB
Tel: +49 172 9980651, E-post: I.Schaefer@the-wine-company.se

Peter Larsson, presskontakt på Agency
Tel: +46 73 – 66 40 448, E-post: peter@agency.se

Ämnen

Kategorier


Om The Wine Company:

The Wine Company tillhör The Hawesko Group som är den största och mest ansedda vinhandelsgruppen i Europa. Affärsidén är att leverera exklusiva viner från alla världens ledande vinområden - helt legalt - från Hamburg direkt hem till konsumenten. The Wine Company möjliggör för vinintresserade över hela Sverige att enkelt och bekvämt köpa högkvalitativa viner som levereras direkt hem till dörren, utan att behöva bekymra sig för att på egen hand betala för alkoholskatten. The Wine Company etablerades på den svenska marknaden den 1 november 2010 och är E-handelscertifierade. Om detta material publiceras ber vi er säkerhetsställa att pris och artikelnummer tillhör flaskan på bilden.

Ledande global vinaktör på den svenska marknaden för vin på nätet

The Wine Company tillhör The Hawesko Group som är den största och mest ansedda vinhandelsgruppen i Europa. Affärsidén är att leverera exklusiva viner från alla världens ledande vinområden - helt legalt - från Hamburg direkt hem till konsumenten. The Wine Company möjliggör för vinintresserade över hela Sverige att enkelt och bekvämt köpa högkvalitativa viner som levereras direkt hem till dörren, utan att behöva bekymra sig för att på egen hand betala för alkoholskatten. The Wine Company etablerades på den svenska marknaden den 1 november 2010 och är E-handelscertifierade. Om detta material publiceras ber vi er säkerhetsställa att pris och artikelnummer tillhör flaskan på bilden.