Gå direkt till innehåll
Föregående års framsteg mot hållbarhetsmålen som är satta till 2020.
Föregående års framsteg mot hållbarhetsmålen som är satta till 2020.

Pressmeddelande -

The Body Shop publicerar 2017 Enrich Not Exploit™ hållbarhetsrapport

The Body Shop lanserar Enrich Not Exploit ™ Commitment Sustainability Report som visar aktuella framsteg i förhållande till hållbarhetsmål samt framtida prioriteringar. Åtagandet Enrich Not Exploit™ startades för två år sedan och är The Body Shops första steg i målet att bli världens mest etiska och verkligt hållbara företag. Förvärvet av Natura, ett av världens mest ansedda målinriktade företag, stärker ytterligare The Body Shops hållbarhetsambitioner och leder till ökade resultat. The Body Shop, Natura och australiensiska Aesop utgör nu den målmedvetna kosmetikagruppen Natura &Co.

Enrich Not Exploit™ är ett omfattande program med 14 mätbara mål som ska nås innan 2020 i syfte att berika människor, produkter och vår planet. 2017 visade The Body Shop betydande framsteg mot ett antal av målen, som:

  • identifieringen av 44 nya, potentiellt banbrytande kosmetiska ingredienser
  • lanseringen av fem nya Community Trade-ingredienser
  • skyddandet av 41,4 miljoner kvadratmeter hotad livsmiljö genom biobroar
  • 3,8 miljoner underskrifter för Forever Against Animal Testing – The Body Shops största kampanj någonsin (6,9 miljoner i juli 2018, då denna rapport publiceras)

The Body Shop planerar att utveckla en innovation pipeline som gör det möjligt att anskaffa banbrytande kosmetiska ingredienser från områden med hotad biologisk mångfald och samtidigt berika dessa områden. Under 2017 identifierade The Body Shop 44 nya ingredienser, och 21 av dessa ingredienser genomgår nu stränga kvalitets- och hållbarhetskontroller för att säkerställa att produkterna gynnar både kunden och miljön.

Genom sitt Community Trade-program anskaffar The Body Shop ingredienser och tillbehör från hela världen som ger leverantörerna ett rättvist pris och bra arbetsförhållanden. Ett av målen med Enrich Not Exploit™ är att fördubbla Community Trade-programmet från 19 till 40 ingredienser. År 2017 utökade The Body Shop sin Community Trade-portfölj med fem nya ingredienser, vilket betyder totalt 23 ingredienser och att de har överstigit sitt årliga mål. Dessa framsteg innebär att 12 450 ekonomiskt utsatta personer fått arbete genom programmet.

Från och med 2018 kommer The Body Shop att öka omfattningen av Community Trade så att det utöver ingredienser även innefattar leverantörer av förpackningar, färdiga varor och indirekta tjänster. Förutom en större positiv inverkan innebär denna förändring en möjlighet för The Body Shop att ta itu med och erbjuda lösningar på bredare problem som plastavfall, vattenanvändning och modernt slaveri i våra försörjningskedjor.

I juni 2017 lanserade The Body Shop och Cruelty Free International kampanjen Forever Against Animal Testing med målet att överlämna åtta miljoner underskrifter till FN och mana fram ett globalt förbud mot kosmetikatester på djur. Med stöd från kunder, personal, franchiseägare, partnerorganisationer och kändisar över hela världen samlade kampanjen 3,8 miljoner underskrifter 2017, och den är nu på god väg att nå åtta miljoner underskrifter.

The Body Shop har gjort betydande framsteg mot målet att skydda och återskapa 75 miljoner kvadratmeter livsmiljö med hjälp av biobroar. De utvidgade biobroprogrammet med ett nytt projekt i nordöstra Indien och fortsatte arbetet med biobroarna i Vietnam, Indonesien och Malaysia. Under 2017 skyddade The Body Shop otroliga 41,4 miljoner kvadratmeter mark i samarbete med World Land Trust och lokala partners. Detta är mer än dubbla området jämfört med 2016 och överstiger målet för 2017.

Samtidigt som många viktiga milstolpar har uppnåtts har målen med volontärarbete, hållbara förpackningar, minskad energiförbrukning och övergång till förnybar energi varit utmanande.

Christopher Davis, International Director of Corporate Responsibility and Campaigns, på The Body Shop förklarar: ”2016 tillkännagav vi vår ambition att vara världens mest etiska och verkligt hållbara affärsverksamhet, och som ett första steg satte vi upp tuffa och ambitiösa mål som ska nås innan 2020. År 2017 tog sig team genom hela företaget an nya arbetssätt och företagsmetoder med stora framsteg som resultat. Vi har inte lyckats med allt, men vi har sett till att dra lärdom av det. Vi är fast beslutna att fortsätta att göra framsteg och jag hoppas att vi överstiger våra mål för 2020.”

”Vi är fortfarande världsledande inom detta område, både inom kosmetikasektorn och i det bredare näringslivet. Som en del av Natura &Co arbetar vi med stor entusiasm mot tre slutresultat: starka finansiella resultat i balans med en positiv miljömässig och social påverkan. Vi strävar efter att bidra stort till koncernen inom vart och ett av dessa områden.”

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om The Body Shop

The Body Shop är ett globalt skönhetsvarumärke som grundades i engelska Brighton 1976 av Anita Roddick och gick i täten för filosofin att företagande kan vara en kraft för gott.

Det är fortfarande drivkraften och målet är att bli världens mest etiska och hållbara företag. The Body Shop ägs sedan 2017 av sydamerikanska B-corp klassade Natura och ingår tillsammans med Aesop i den medvetna skönhetsgruppen Natura &Co.

The Body Shops produkter för hudvård, hårvård och makeup är naturligt inspirerade, av hög kvalitet och tillverkade etiskt och hållbart. Idag finns fler än 3 000 The Body Shop butiker i 60 länder.

2017 utnämndes The Body Shop till Sveriges mest hållbara varumärke inom Kläder & Skönhet i undersökningen Sustainable Brand Index™. 2018 fick företaget utmärkelsen Sveriges bästa kundbemötande av Daymaker Index.

Enrich Not Exploit ™

The Body Shops globala CSR-strategi - Enrich Not Exploit ™ ligger till grund för varje del av verksamheten och stödjer målsättningen att bli världens mest etiska och hållbara globala företag.

Djurrättskampanjen Forever Against Animal Testing startade 2017 med uppdraget att samla in 8 miljoner namn för att genom FN påverka och stoppa djurförsök inom kosmetika överallt i världen. På ett år har uppropet växt till världens största någonsin i frågan. Målet är ett globalt förbud som även gäller de 80 % av världens länder som idag saknar lagstiftning mot djurförsök på kosmetiska produkter och ingredienser.

The Body Shop utökar även projektet Re-Wilding The World som går ut på att skydda och återskapa biologiska korridorer, biobroar, mellan frisk regnskog och på så sätt länka ihop isolerade arter av hotade djur och växter. Målet är 75 miljoner kvadratmeter biobroar fram till 2020.


Presskontakt

Madeleine Tjernström

Madeleine Tjernström

Presskontakt Activism and Communications Coordinator Public Relations, Social Media and Events Sweden
Matilda Wiechel

Matilda Wiechel

Presskontakt Activism and Communications Manager Corporate Activism, Communication and Marketing Sweden and Denmark 0046 (0)10 410 40 00

"Be courages. It´s one of the few places left uncowded", Anita Roddick, miljö- och människorättsaktivist och grundare av The Body Shop.

OM THE BODY SHOP. Globalt varumärke och certifierat B Corp™ som grundades av Anita Roddick i engelska Brighton 1976. Anita banade vägen för filosofin att företagande kan vara en god kraft i världen, vilket fortfarande är varumärkets drivkraft. The Body Shop tillhandahåller etiska och hållbara produkter med ingredienser av naturligt ursprung för kroppsvård, hudvård, hårvård och makeup. I dag finns ca 3 000 The Body Shop-butiker i över 75 länder. The Body Shop ingår tillsammans med Natura, Aesop och Avon i Natura &Co – en värderingsdriven, global kosmetikagrupp med det gemensamma målet att skapa en positiv ekonomisk, social och miljömässig påverkan.

2022 utnämndes The Body Shop för fjärde året i rad till Sveriges mest hållbara skönhetsvarumärke enligt Sustainable Brand Index™, Europas största varumärkesundersökning om hållbarhetskommunikation.

The Body Shop var det första globala skönhetsföretaget att börja kämpa mot djurförsök 1989. Sedan dess har företaget fortsatt sitt outtröttliga arbete för djurens rättigheter och hjälpt till att bana väg för det nuvarande förbudet mot djurförsök i kosmetikaproduktion i Europa. 8,3 miljoner människor skrev under kampanjen Forever Against Animal Testing för att stoppa djurförsök globalt. Nu när EU förbudet mot djurförsök igen hotas av nya testkrav var The Body Shop medgrundare till det pågående initiativet Save Cruelty Free Cosmetics - ett Europeiskt Medborgarinitiativ för att samla en miljon höjda röster och hålla EU fritt från djurförsök inom kosmetik.

Det aktivistiska varumärket kommer att vara helt veganskt och certifierat av The Vegan Society senast 2023.