Gå direkt till innehåll
Foto: The Hunger Project Sverige
Foto: The Hunger Project Sverige

Pressmeddelande -

COP26: Kan klimatkonferensen nå sina mål när alla inte sitter vid bordet?

FN:s 26e klimatkonferens, COP26, är en avgörande möjlighet för världen att gå samman för att göra verkliga framsteg mot att mildra klimatförändringarna. Men åter igen saknas rösterna från individer från låg- och medelinkomstländer, de som drabbas mest av klimatförändringarna.

– Uganda drabbas hårt av klimatförändringarna, både torka och översvämningar påverkar oss. Regn kommer inte när de förväntas komma. En utebliven skörd kan innebära en katastrof. Men som land bidrar Uganda väldigt lite till de globala utsläppen, säger Irene Naikaali, The Hunger Project i Uganda.

När så många exkluderas från samtalen blir det svårt att skapa inkluderande lösningar. Ett av målen med konferensen är att "brådskande anpassa världen för att skydda lokalsamhällen och naturliga livsmiljöer." De som kommer att stå i frontlinjen för anpassningen är de som drabbas av klimatförändringarna, de som inte är på konferensen och kan påverka förhandlingarna på COP26.

– I de lokalsamhällen där The Hunger Project verkar märks effekterna av klimatförändringar varje dag - de är realiteter. Här anpassar sig individer redan efter klimatförändringarna. Det är dessa människor som behöver vara med i samtalen. Vi har mycket att lära av dem och deras erfarenheter, säger Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige.

  Pandemin har visat att möten kan hållas utan att alla är på plats fysiskt. Nya, underrepresenterade röster kan delta i globala forum. Globala utmaningar som klimatförändringar kommer bara att lösas med engagemang och åtgärder från människor från hela världen.

  Vi uppmanar alla som närvarar vid konferensen att inte glömma perspektivet på lokalsamhällen och på hur vi kan lindra konsekvenserna för de som drabbas mest och som än en gång inte får delta i samtalet.

  Ämnen


  The Hunger Project är en global organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

  Kontakter

  Tina Forslund

  Tina Forslund

  Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
  Malin Flemström

  Malin Flemström

  Presskontakt Vd 0703 57 68 24

  Vi arbetar för en värld utan hunger.

  Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

  The Hunger Project Sverige
  Lugnets Allé 1
  120 65 Stockholm
  Sverige