Gå direkt till innehåll
FN varnar: 43 miljoner människor befaras befinna sig på gränsen till svält eller svältlika förhållanden

Pressmeddelande -

FN varnar: 43 miljoner människor befaras befinna sig på gränsen till svält eller svältlika förhållanden

Globalt sett beräknas det finnas 20 ”hotspots of hunger” där livsmedelsförsörjningen förväntas förvärras framöver. Över 43 miljoner människor befaras att inom en snar framtid befinna sig på gränsen till svält eller svältlika förhållanden, enligt FN-rapporten. Som tidigare fortsätter konflikt, klimatförändringar och Covid-19 att vara drivande för den negativa utvecklingen.


Över 43 miljoner människor kan hamna i svält eller svältliknande tillstånd. Idag lever över 800 miljoner lever i kronisk hunger, ett tillstånd som inte är lika akut men som cementerar samhällen i fattigdom. Och framför allt, det gör människor sårbara för oväntade kriser. Det innebär att över 800 miljoner människor kan riskera att hamna i svält om vi inte kommer till rätta med de starka drivkrafterna bakom den ökade hungern. För att förhindra att det händer måste dessa samhällen få möjlighet att bygga upp skyddsnät och bli motståndskraftiga, så att de kan stå bättre rustade inför katastrofer.

Hunger – ett mångbottnat problem
Hunger är ett komplext problem som påverkas av många faktorer. Redan före pandemin ökade hungern i världen under flera år, till följd av framför allt klimatförändringar och konflikter. Ojämlik tillgång till grundläggande rättigheter som tillgång till vatten, utbildning och jämställdhet fortsätter alla att bidra till den utbredda hungern i världen. För att få ett slut på hungern måste vi säkerställa att dessa rättigheter tillgodoses för alla.

The Hunger Project stöttar samhällsledd utveckling för att få ett hållbart slut på kronisk hunger. Vi uppmuntrar kvinnor att ta ledande positioner i utvecklingsarbetet, mobiliserar samhällen att skapa och leda sin egen utveckling och säkerställer att relationer med lokala och nationella myndigheter etableras så att arbetet blir stabilt och långsiktigt. Den holistiska metoden bidrar inte bara till att hungern avskaffas, den ökar också individers och samhällens motståndskraft mot oväntade kriser, som till exempel pandemier, naturkatastrofer och konflikter.

Läs FN-rapporten här.

Ämnen


The Hunger Project är en internationell organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Relaterat innehåll

Vi arbetar för en värld utan hunger.

The Hunger Project är en politiskt och religiöst obunden organisation med verksamhet i 22 länder. The Hunger Project främjar hållbar förändring genom att möjliggöra för samhällen och individer att bli självförsörjande. Tillsammans skapar vi en värld utan hunger. Läs mer på https://thehungerproject.se/

The Hunger Project Sverige

Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige