Gå direkt till innehåll
Somi Devi är byrådsrepresentant i Rajasthan, där hon bor. Hon var den första kvinnan från en marginaliserad grupp att ställa upp i val till det lokala byrådet.
Somi Devi är byrådsrepresentant i Rajasthan, där hon bor. Hon var den första kvinnan från en marginaliserad grupp att ställa upp i val till det lokala byrådet.

Pressmeddelande -

Indien: Byrådsrepresentanter kampanjar för allas rätt till rätt information om corona

Coronaviruset påverkar alla och situationen utvecklas snabbt. The Hunger Project fokuserar att säkerställa att uppdaterad och rätt information når ut till alla i de lokalsamhällen där vi är aktiva. Genom våra nätverk kan vi nå människor som annars inte skulle nås av WHO eller nationella regeringar. Ruchi Yadav, programchef på The Hunger Project i Indien berättar om strategin för att nå ut till varje människa i varje lokalsamhälle.


Indien har 562 bekräftade fall av coronasmittade, av den över 1,3 miljarder invånare stora befolkningen (källa: WHO, 25 mars). Inga chockerande siffror än, men en snabb ökning av smittade har väckt oro bland myndigheterna. Indien var ett av de första länderna i världen som stängde sina gränser för turister och utlänningar. Ruchi Yadav är programchef på The Hunger Project i Indien, där vi mobiliserar kvinnliga lokala byrådsrepresentanter och stöttar dem med ledarskapsprogram:

– Det här är utmanande tider. Men jag är säker på att tidvattnet kommer att vända. Vi måste ta itu med detta virus kraftfullt! 

Ruchi säger att inte bara The Hunger Project India utan också den indiska regeringen tar situationen på stort allvar. Det har införts restriktioner för resor i många tätbefolkade distrikt. Miljonstäder som New Delhi, Mumbai och Bangalore är i karantän till och med 31 mars. Kollektivtrafiken har stängts av och alla butiker, fabriker och kontor hålls stängda. Bröllop är förbjudna och polis ser till att människor stannar kvar i karantän.

– Rajasthan är en av de sex staterna där The Hunger Project India verkar och ett populärt turistmål. Lokala myndigheter har nu infört ett utegångsförbud. På grund av avstängningen är det nu otroligt tyst på gatan. I Delhi kan jag till och med höra fåglarna, jag kommer inte ihåg att jag hört dem här tidigare, säger Ruchi Yadav.

De folkvalda kvinnliga ledarnas viktiga roll
För att nå ut till alla Indiens invånare använder regeringen sig huvudsakligen av den politiska instans närmast folket – Panchayats, byråden där The Hunger Project utbildar tusentals kvinnliga byrådsledare att ta plats i politiken. Byråden har fått uppdraget att sprida korrekt information om coronaviruset och byrådsmedlemmar utbildas av lokala myndigheter. Information sprids främst via tuk-tuks med högtalare, broschyrer och affischering samt via whatsapp-grupper.

– Människor på landsbygden får information via TV, sociala medier, tryckt media och whatsapp, om de har en smartphone. Vi har en viktig uppgift att bidra till att motverka myter och rykten, säger Ruchi Yadav.

The Hunger Project i Indien har som mål att säkerställa att ingen hamnar utanför informationsflödet och i det arbetet har våra lokala volontärer en nyckelroll. Inte mindre än 8 000 kvinnliga lokala ledare har kontakt via whatsapp för att dela information. The Hunger Project tar även hjälp av många lokala partners, exempelvis har en lokal partnerorganisation i delstaten Odisha tagit fram en informationsaffisch och en annan medieorganisation har producerat korta informationsfilmer. På så sätt når vi ut på Hindi till kvinnliga byrådsmedlemmar som bor långt ut på landsbygden.

Ruchi berättar att en viktig del i arbetet är att göra relevant myndighetsinformation tillgänglig för alla.

– Vi redigerar mycket av informationen först för att göra det förståeligt för människor med låg eller ingen utbildning. Vi vill göra det ännu enklare att dela fakta om coronavirus med andra bybor - och att bekämpa desinformation. För det sprids verkligen konstiga lösningar via rykten, säger Ruchi.

Under de kommande tio dagarna ska The Hunger Project-teamet och volontärer ringa upp alla de 8 000 kvinnliga bystyremedlemmarna för att stämma av hur de har det och dela information om viruset.

– Vi uppmanar dem att dela vidare informationen, hemma inom familjer och via telefon genom att läsa meddelandena högt.

Om lokala volontärer behöver extra samtalskredit får de det genom The Hunger Project India.

– Inrikesresor är nu förbjudna, så vi använder vår resebudget för att täcka dessa kostnader, säger Ruchi.

Ruchi Yadav, programchef The Hunger Project India.

Läs mer här om hur vi arbetar för att sprida korrekt information, och motverka desinformation, kring Coronaviruset i våra andra programländer.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Hungerprojektet följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om Hungerprojektet: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Relaterat innehåll

Vi arbetar för en värld utan hunger.

Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

The Hunger Project Sverige
Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige