Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Matilda, 17: "Utbildning är för alla"

Matilda Jarding, som går på Vasagymnasiet i Arboga, vann The Hunger Project och OmVärldens nationella skrivtävling för gymnasieelever. Uppdraget var att skriva en text om globala frågor som kopplade ihop minst två av målen i FN:s Agenda 2030. Här är hennes text.

Utbildning är för alla

I Sverige är vi så pass priviligierade att vi har skolplikt. Många skulle kanske se det som en onödig lag men den kan spela en avgörande roll i frågan om man får någon utbildning eller inte. Jag anser att utbildning ska vara tillgänglig för alla oberoende av behov.

Min bror med Downs Syndrom, Autism och ADHD har eftersom han bor i Sverige erhållits utbildning som är anpassad för honom. Anpassning av undervisning är inte en självklarhet för alla länder som i Sverige. Faktum är att Sveriges radios (2018) artikel Alla har rätt att funka olika uppger att nio av tio barn med funktionsnedsättningar inte går i skolan världen över. Orsakerna varierar, men det är exempelvis på grund av brist på kunskap hos lärare och att skolan inte anpassar undervisningen.

I Sverige är det enligt Habilitering & Hälsa Region Stockholms (2022) text Anpassning och stöd i skolan för elever med funktionsnedsättning främst rektorns ansvar på den enskilde skolan att eleven når kunskapskraven. För att detta ska ske måste därför undervisningen anpassas på ett individuellt plan. Detta är någonting som eleven enligt Skollagen (2010:800) har rätt till.

Men varför har inte alla tillgång till utbildning som i Sverige? Unicef (2021) menar i sin text Alla barn har rätt att gå i skolan att det råder brist på lärare i många skolor och att många klasser har upp till 90 elever. Det råder även brist på utbildning om funktionsnedsättningar hos många lärare. Detta kan leda till att läraren varken har tid eller kunskap till att anpassa undervisningen för den som är i behov av det.

Brist på resurser som man kanske inte återfår i form av pengar kan vara ett argument till varför man väljer att inte satsa på att utveckla skolan så den är tillgänglig för alla. Med tanke på de mänskliga rättigheterna och allas lika värde anser jag att det är oförsvarbart att inskränka de mänskliga rättigheterna på grund av pengar.

Att bedriva en framgångsrik skolverksamhet anpassad för allas behov kräver utbildning av lärare samt realkapital anpassat till ändamålet. Det kan exempelvis vara bok med punktskrift för synskadade.

Jag anser att alla ska ha rätt till utbildning eftersom det är en av de mänskliga rättigheterna. (Unicef (2021).

FN:s fjärde globala mål God utbildning för alla och mål tio Minskad ojämlikhet tror jag bör arbeta tillsammans för att minska ojämlikheten och höja utbildningen för personer med särskilda behov. Jag drar slutsatsen att, att inte ha någon utbildning skapar ett utanförskap i samhället eftersom ens sociala sammanhang minskar. Det blir även svårare att få jobb utan utbildning vilket i många fall kan leda till sämre hälsa och välbefinnande. Att vissa grupper i samhället inte får samma tillgång till utbildning som andra kommer även leda till en större ojämlikhet. Därför anser jag att i-länder som Sverige ska ta ett större ansvar och visa vägen i frågan om en ökad jämlikhet och utbildning för alla. För hur hade du känt om du inte fick samma möjlighet till utbildning som andra?


Läs mer om Matilda i OmVärldens reportage här.

Ämnen


The Hunger Project är en internationell organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Vi arbetar för en värld utan hunger.

The Hunger Project är en politiskt och religiöst obunden organisation med verksamhet i 22 länder. The Hunger Project främjar hållbar förändring genom att möjliggöra för samhällen och individer att bli självförsörjande. Tillsammans skapar vi en värld utan hunger. Läs mer på https://thehungerproject.se/

The Hunger Project Sverige

Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige