Gå direkt till innehåll
Idag släpps The Hunger Projects rapport Unga makthavare om hunger, som presenterar var riksdagens politiska ungdomsförbund står i frågor kring hunger, fattigdomsbekämpning och utvecklingssamarbete.
Idag släpps The Hunger Projects rapport Unga makthavare om hunger, som presenterar var riksdagens politiska ungdomsförbund står i frågor kring hunger, fattigdomsbekämpning och utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande -

Ny rapport: Unga makthavare om hunger

För att få ett slut på världshungern behövs makthavare som förstår och prioriterar frågan och som kan driva igenom hållbara lösningar. Idag släpps The Hunger Projects rapport Unga makthavare om hunger, som presenterar var riksdagens politiska ungdomsförbund står i frågor kring hunger, fattigdomsbekämpning och utvecklingssamarbete.

Rapporten baseras på en enkät som de åtta riksdagspartiernas politiska ungdomsförbund besvarat, med frågor om hunger, om hur hunger ska avskaffas och om Sveriges roll i det internationella utvecklingssamarbetet.

– Med vår tidigare rapport Unga om hunger, som vi gjorde 2020, kunde vi se att kunskapen om hunger är låg bland ungdomar. Då blev vi nyfikna på att undersöka hur det ser ut bland politiskt engagerade unga. De som är unga politiker idag är högst delaktiga i uppfyllandet av Agenda 2030 och deras kunskaper och engagemang är avgörande för det internationella utvecklingssamarbetet, säger Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige.

Ungdomsförbunden tror alla på hungerns slut – men på längre sikt än till 2030. Deras lösningar på hur vi ska få ett slut på världshungern ser olika ut. Allt från avskaffande av gränser mellan länder och storsatsningar på GMO till investeringar i lokal produktion och rättvis handel föreslås. Anmärkningsvärt är att en majoritet av ungdomsförbunden vill slopa enprocentmålet för utvecklingssamarbete, samtidigt som fyra av åtta tycker att moderpartierna inte gör tillräckligt idag.

Ta del av hela rapporten här. Imorgon, 13 oktober, kommer de politiska ungdomsförbunden att mötas i en debatt på Medelhavsmuseet, arrangerad av The Hunger Project. Moderator för debatten är Sofia Brännström från LSU - Sveriges ungdomsorganisationer och representant för Sveriges unga under FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling. Här kan du anmäla dig till den.

Rapporten och debatten genomförs med finansiering av Sida/ForumCiv. För innehållet ansvarar The Hunger Project Sverige.

Ämnen

Kategorier


The Hunger Project är en global organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Relaterat innehåll

Vi arbetar för en värld utan hunger.

Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

The Hunger Project Sverige
Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige