Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Småbrukare glöms bort på FN:s toppmöte om livsmedelssystem

Idag, den 23:e september, inleds FN:s Food Systems Summit. Mötets uppgift är att staka ut vägen för en global förändring av livsmedelssystemen, så att världen kan nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Dock glöms de småskaliga bönderna bort.

Toppmötet, som hålls i New York, ska enligt FN bli en plattform för ambitiösa nya åtgärder och innovativa lösningar som ska omvandla livsmedelssystemen på ett sätt som minskar hunger och fattigdom i världen. Mötet är det första i sitt slag, och är särskilt aktuellt i svallvågorna av pandemin som synliggjort bristerna i de globala livsmedelssystemen. Men kritik gällande vilka röster som får komma till tals på mötet har lyfts från flera håll.

Småbönderna saknas
– Det som saknas i den här konversationen är småbrukarnas perspektiv. Småbrukare är inte en fotnot, de är livsnerven i ett globalt livsmedelssystem, säger Tim Prewitt, The Hunger Projects globala vd.

Enligt IFAD finns det cirka 500 miljoner småbrukare globalt. De producerar cirka 80 procent av maten som konsumeras i Asien och Afrika söder om Sahara och sysselsätter mer än två miljarder människor.

– Om vi inte tar itu med de livsmedelssystem som kretsar kring dessa människor, saknar vi en stor bit av världens jordbruksproduktion och kommer sannolikt att designa livsmedelssystem där hungern fortsätter att öka, säger Tim Prewitt.

Lokala lösningar bör inspirera
The Hunger Project arbetar tillsammans med småbrukare och lokala samhällen för att bygga hållbara och jämställda system för bland annat jordbruk, alltid med målet att öka självförsörjningsgraden hos invånarna. Utmaningarna är olika beroende på den lokala kontexten, men oavsett plats ser vi dagligen exempel på innovativa arbetssätt som gynnar både människa och planet – som ju går hand i hand. Dessa lokala lösningar kan och bör inspirera fler och synsätten bör vara i fokus när hållbara livsmedelssystem diskuteras.

– Om vi börjar med att investera i småbrukarna, för att möjliggöra för fler att bli självförsörjande, och samtidigt tar tillvara på deras lösningar kan vi skapa det hållbara livsmedelssystem som vår planet och befolkning behöver, där ingen lämnas utanför, säger Malin Flemström, vd för The Hunger Project Sverige.

Våra rekommendationer är:

  • Beslutsfattare bör stärka och investera i de livsmedelssystem som är baserade på behoven hos de 2 miljarder människor som för närvarande inte kan få tillgång till säker och näringsrik mat, särskilt med tanke på att dessa utgör en betydande del av världens jordbruksproducenter. Det nuvarande systemet bidrar till att upprätthålla hunger.
  • Kvinnor har en nyckelroll i samhällsledda livsmedelssystem, men står inför otaliga hinder. Kvinnors perspektiv måste inkluderas i processerna,, särskilt högre upp i värdekedjan.
  • Livsmedelssystem baserade på global handel är sårbara. Vi förespråkar decentraliserade och samhällsledda tillvägagångssätt som sätter lokalt jordbruk och lokala åtgärder i centrum.
  • Om vi vill nå målen i Agenda 2030 måste fler aktörer gå samman och arbeta över sektorsgränserna. Vetenskap, teknik och lokal kunskap måste samverka för hållbara lösningar.Ämnen


The Hunger Project är en global organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Tina Forslund

Tina Forslund

Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Relaterat innehåll

Vi arbetar för en värld utan hunger.

The Hunger Project är en politiskt och religiöst obunden organisation med verksamhet i 22 länder. The Hunger Project främjar hållbar förändring genom att möjliggöra för samhällen och individer att bli självförsörjande. Tillsammans skapar vi en värld utan hunger. Läs mer på https://thehungerproject.se/

The Hunger Project Sverige

Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige