Gå direkt till innehåll
Utvecklingen går åt fel håll – hungern fortsätter att öka

Pressmeddelande -

Utvecklingen går åt fel håll – hungern fortsätter att öka

Enligt den nyligen släppta rapporten State of Food Security and Nutrition in the World Report 2022 (SOFI) levde upp till 828 miljoner människor i hunger 2021 – en ökning med 150 miljoner människor sedan 2019 och 46 miljoner sedan 2020.

Samtidigt som världen har tillräckligt med mat för att kunna mätta alla, lever miljontals människor runt om i världen i matosäkerhet och undernäring. Klimatförändringar, konflikter, ekonomiska svårigheter och växande ojämlikheter sätter press på vårt livsmedelssystems förmåga att kunna producera och distribuera näringsrik mat, till överkomliga priser.

För att kunna nå mål 2 Ingen hunger i Agenda 2030, måste näringsrik mat kunna levereras till en lägre kostnad. Detta innebär både en ökning av utbudet av näringsrika livsmedel, samt förändrade matvanor och konsumtionsmönster.

Andra viktiga resultat av SOFI-rapporten 2022

  • En av fem i Afrika (20,2 procent av befolkningen) levde i hunger 2021, jämfört med 9,1 procent i Asien, 8,6 procent i Latinamerika och Karibien, 5,8 procent i Oceanien och mindre än 2,5 procent i Nordamerika och Europa.
  • 670 miljoner människor (8 procent av världens befolkning) riskerar att leva i hunger år 2030, vilket är samma siffra som i 2015 då agenda 2030 lanserades.
  • Konflikten i Ukraina och utmaningarna med livsmedelsförsörjningen kan leda till att ytterligare 13 miljoner människor lever i hunger år 2022 och upp till 19 miljoner fler människor år 2023.
  • Könsskillnader ökar. 2021 levde 31,9 procent av kvinnorna i världen i en måttlig eller allvarlig matosäkerhet jämfört med 27,6 procent av männen.

– Även om SOFI-rapporten pekar på att insatserna som gjorts hittills för att avskaffa hunger, matosäkerhet och näringsbrist har misslyckats är detta en utmaning vi kan klara av. Genom att förändra vårt livsmedelssystem kan vi minska kronisk hunger globalt och bidra till vår planets hälsa. Dessa insatser kan endast lyckas genom engagemang från lokalsamhällen, civilsamhället, den privata sektorn och myndigheter för att förebygga och hantera konflikter samt förändra ojämlikheter inom jordbrukssystemen, säger The Hunger Project Sveriges vd Malin Flemström.

Rapporten ger rekommendationer för hur livsmedels- och jordbrukspolitiken skulle kunna nyttjas för att minska kostnaderna för näringsrika livsmedel och förslag på förändring av jordbruksystemen. En viktig rekommendation i rapporten är att stater ska ompröva omfördelningen av befintliga offentliga budgetar för att göra kostnaderna för näringsrika livsmedel överkomliga och på så sätt öka tillgången till en näringsrik kost för alla.

Rapporten 2022 State of Food Security and Nutrition in the World report publiceras av FN-organen FAO,IFAD, UNICEF, WFP WHO.

Om The Hunger Project

The Hunger Project stöttar samhällsledd utveckling med kvinnor i fokus för att få ett hållbart slut på hungern. Vi uppmuntrar kvinnor att ta ledande positioner i utvecklingsarbetet, mobiliserar samhällen att skapa och leda sin egen utveckling och vi bygger relationer med lokala och nationella myndigheter så att arbetet blir stabilt och långsiktigt. Den holistiska metoden bidrar inte bara till att hungern avskaffas, den ökar också individers och samhällens motståndskraft mot oväntade kriser, som till exempel pandemier, naturkatastrofer och konflikter.

Ämnen

Kategorier


The Hunger Project är en internationell organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Kontakter

Malin Flemström

Malin Flemström

Presskontakt Vd 0703 57 68 24

Vi arbetar för en värld utan hunger.

Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

The Hunger Project Sverige
Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm
Sverige