Pressmeddelande -

Astar i Sunne levererar - får grönt ljus i Skolinspektionens granskning

Pandemi och tuffa tider för alla utbildningsverksamheter. Då har Astar i Sunne fortsatt att leverera högklassig utbildning. Nu har verksamheten också fått grönt ljus av Skolinspektionen.
- Det känns fantastiskt bra. Det är framförallt lärarna med Madeleine Kringerås i spetsen som gjort ett fantastiskt jobb, säger enhetschefen Marie Sjöström.

Omställningen till distansundervisning har inneburit stora utmaningar för skolväsendet i Sverige, vilket även gäller vuxenutbildningen. Skolinspektionen har under vårterminen 2021 granskat vuxenutbildningen för att se hur verksamheterna har påverkats av pandemin.

Nu är granskningen av Astars verksamhet i Sunne klar och Skolinspektionen har lämnat ett glädjande besked. Astar klarade nämligen alla punkter i granskningen och får klargrönt ljus för att köra vidare på samma sätt.

- Det här är ju ett kvitto på vår kvalitativa verksamhet och att vi har klarat omställningen under pandemin på ett tillfredsställande sätt, säger enhetschefen Marie Sjöström som framförallt vill lyfta lärarkåren och personalen på Astar.

- Det är tack vare lärarnas stora engagemang vi klarat av detta. De har varit fast beslutna att inte låta pandemin begränsa elevernas rätt till en fullvärdig utbildning. De har med ett öppet och kreativt sinnelag också hittat lösningar som gjort att vi kan fortsätta bedriva en kvalitativ undervisning även om förutsättningarna ändrats, säger hon.

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • astar

Regioner

  • Sunne

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 2 000 medarbetare och 16 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter. 

Kontakter

Elin Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-612 55 61

Relaterat innehåll