Pressmeddelande -

Efter succén med HK Scan - nu startar Astar fyra nya utbildningar

Samarbetet med HK Scan i Kristianstad har blivit en succé. Nu startar Astar utbildning i styckning och slakt på fyra nya orter – i samarbete med Arbetsförmedlingen och Kött och Charkföretagen och som en del av projektet ”Mer mat – fler jobb”.

Stycknings- och slakteribranschen skriker efter folk. I februari i fjol startade Astar, Arbetsförmedlingen och HK Scan i Kristianstad en utbildning för att råda bot på arbetsbristen där. Utbildningen har blivit lyckad och nu sprids konceptet, detta som en del av det treåriga EU-projektet Mer mat – fler jobb som syftar till att Sverige ska bli mer självförsörjande i livsmedelsproduktionen. Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund och Livsmedelsföretagen som driver projektet.

I mars inleds utbildningar i Göteborg, Linköping, Malmö, och Skövde där Astar samarbetar med lokala företag och Arbetsförmedlingen. Tanken är att starta med 15 elever på varje ort och utbildningarna är sex månader till ett år.

- Alla orter har samma behov av arbetskraft. Utmaningen har varit att få till utbildningarna på orter där det finns mindre slakterier men där de inte har någon HR-avdelning som kan arbeta riktat med en utbildning, säger Mari Lax, affärsutvecklare för Astar i Sverige.

Astar har haft en tät dialog med branschorganisationen Kött och Charkföretagen och Arbetsförmedlingen. Att bidra med arbetskraft till slakteri- och styckningsbranschen är en av många viktiga bitar för att uppnå de nya målen i livsmedelsstrategin.

– Själva meningen med projektet är att det ska bli något konkret av det för företagen i landet. Behovet av arbetskraft är stort och i den här delen har vi haft tät kontakt med Kött och Charkföretagen, det handlar ju om att vi vill verka på ett sätt som ger bäst nytta för branschen, säger Jan G Andersson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen och delprojektledare i Mer mat – fler jobb.

Astar för just nu också diskussioner med Luleå och Dalarna och förhoppningen är att kunna starta liknande utbildningar där i framtiden.

– Det här är en samarbetsform vi verkligen tror på. Vi vill arbeta tillsammans med Arbetsförmedlingen och branschen för att skapa största möjliga nytta och få ut människor i arbeten där behovet finns, säger Mari Lax från Astar. 

Kött- och charkindustrin sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Det är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning - bara relevanta utbildningar finns att tillgå. Under 2020 ska Kött och Charkföretagen genomföra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. 

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kategorier

  • thorengruppen
  • astar

Regioner

  • Malmö

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag har vi över 1 800 medarbetare och 15 000 elever/deltagare inom våra utbildningsverksamheter. 

Kontakter

Elin Olsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-612 55 61

Relaterat innehåll