Nyhet -

Eurokod på Svenska - TIB ger ut ny komplett handbok för tak- och tätskiktsföretagen

2008 publicerades en ny europeisk standard för beräkning av vindlast. Vid årsskiftet kommer denna nya Eurokod helt att ersätta Boverkets handbok Snö och vindlast, BSV -97. TIB har nu, tillsammans med ledande leverantörer, tagit fram en komplett handbok som sammanfattar hur man på ett praktiskt sätt ska dimensionera mekaniskt infästa tätskiktssystem enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4.

De gemensamma europeiska riktlinjerna har tagit decennier att ta fram, och de nya Eurokoderna kan i vissa fall vara svårdefinierade och ge utrymme för tolkningar. Det har därför funnits ett behov att göra en svensk tolkning av beräknings- och provningsstandarder.

– Behövs det handböcker så är det branschen som ska ta fram dem och det är lovvärt att man försöker förenkla Eurokoderna, säger Anders Sjelvgren som jobbar med införandet av Eurokoder på Boverket.

TIB har tagit sitt branschansvar och drivit projektet att samordna branschtolkningen av Eurokod SS-EN-1991-1-4. Constructech Sweden AB har på uppdrag av TIB lett arbetet och utarbetat innehåll och texter. Tillsammans med ledande leverantörer har materialet utvecklats och godkänts. Tolv företag står tillsammans med TIB bakom handboken. Det är ett unikt samarbete för att få klara och tydliga riktlinjer för mekaniskt infästa tätskiktssystem.

SS-EN-1991-1-4 publicerades i oktober 2008. Den kommer nu att ersätta dagens beräkningsregler och från och med årsskiftet 2011 kommer de tidigare föreskrifterna helt att tas bort. Bengt-Olof Norrbom är VD för Tätskiktsgarantier i Norden AB, ett av de tolv företag som arbetat med att ta fram de nya riktlinjerna. Han menar att det är ett viktigt jobb eftersom det är dessa regler som nu kommer att gälla.

– En svensk tolkning av Eurokoden är någonting som måste göras och det är ett mycket bra jobb som TIB har gjort. De gemensamma tolkningarna kommer få genomslagskraft tack vare att man har fått med sig ledande leverantörer i arbetet, säger Bengt-Olof Norrbom.

Han beskriver också hur man inom branschen nu bygger dataprogram för att göra beräkningar enligt den nya europa-standarden och att det gemensamma underlag som TIB arbetat fram gör att det blir enhetliga tolkningar och beräkningar inom branschen.

Samarbetet har resulterat i en komplett handbok för att på ett praktiskt sätt dimensionera enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4. Utöver tydliga riktlinjer för gällande normer avseende standarder, beräkningar och krav på ingående material som tätskikt, fästdon och isolering ingår även säkerhetssidor och information om juridiska aspekter.

– Det är ett väldigt komplett och genomarbetat material med både avsnitt om juridik och ansvar. Constructech
har skött jobbet väldigt professionellt och det är bra att många tätskikts- och infästningsleverantörer har ställt upp, säger Bengt-Olof Norrbom.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • Eurokod
  • vindlastberäkning
  • tak

Kontakter

Joakim Stenberg

Presskontakt Kansliansvarig 0708-976 756

Relaterat innehåll