Pressmeddelande -

​Gröna tak räddar både miljö och plånbok

För byggherrar och fastighetsägare som med enkla medel vill främja värdet på sina fastigheter och skapa en bättre stadskärna är gröna tak en väl värd investering. Människor, den ekologiska mångfalden och miljön gynnas av gröna tak och för fastighetsägare finns det möjligheter att spara in på kostnader inom både underhåll, energi och vatten.

För 200 år sedan när den industriella revolutionen spred sig från England, startade urbaniseringen av Sverige och människor började flytta från landsbygden till storstäderna. Ett konstant flöde av människor gör att städernas area växer och förtätas. De gröna markytorna i städerna reduceras eller försvinner och ersätts av byggnader och annan infrastruktur. När markytorna sakta försvinner påverkas vår miljö negativt eftersom växterna fyller en stor funktion på vår jord. De gröna taken är därför en viktig investering för alla dem som vill skapa bättre fungerande och mer hälsosamma städer.

Många positiva fördelar med gröna tak
De gröna taken innebär så mycket mer än något trevlig att se på. Flera viktiga faktorer som luft, vatten, biologisk mångfald och människors hälsa påverkas i positiv mening av gröna tak i städerna. Växterna kan absorbera farliga luftpartiklar vilket gör att vi minskar föroreningar och mår bättre. Då växterna lockar till sig insekter bevaras den biologiska mångfalden eftersom bin och fjärilar får utökade förutsättningar att överleva och fortsätta pollinera våra grödor. Dessutom kan fastighetsägare spara in på vatten och energi-försörjning då det gröna taket fördröjer avrinningen av dagvatten, isolerar värmen i huset på vintern, och ger en avkylande effekt på sommaren när växterna reflekterar solljus och värme. Ytterligare kostnadsreduceringar tillkommer då takets tätskikt skyddas av växterna och därmed förlänger takets livslängd. Underhåll kan då göras med längre intervaller.

Planering och projektering
Att anlägga ett grönt tak kräver extra planering. Det ställs högre krav gällande dimensionering och projektering än om man anlägger en grön yta på marken. Arbetet utförs i regel av en takentreprenör som lägger isolering, tätskikt och dräneringsduk och en entreprenör som är specialiserad på bädden med jord och växter. Man behöver dessutom ha flera faktorer i åtanke. Avvägning mellan val av önskade växter och deras förutsättningar att hantera regnmängder, vindförhållanden, solljus och vad den underliggande takkonstruktionens bjälklag klarar av att bära, är av största vikt. Det är också viktigt att tänka på att takets lutning måste vara minst 1:60 för att säkra god avrinning. Det finns en rad växtbäddar att välja mellan, alltifrån 30–150 mm tjocka sedum- eller ängstak till trädgård- eller parkmiljö med större träd där växtbäddens djup är minst 1000 mm.

Gröna Takhandboken
För att lära sig mer om gröna tak och hur man anlägger dem, kan man med fördel läsa den Gröna Takhandboken

Ämnen

  • Miljö, energi

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende fabrikanter, leverantörer, försäkringsbolag och beställare. Medlemsföretagens huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem för låglutande tak, terasser, gårdsbjälklag och liknande. Även isoleringsarbeten och vissa trä- och plåtarbeten kan ingå.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. TIB utbildar och utfärdar auktorisation av tak- och tätskiktsentreprenörer samt kompetensbevis för montörer.

Kontakter

Jimmy Adlerberth

Ordförande i TIB, tak- och tätskiktsmontörernas branschorganisation 0736-25 58 42

Joakim Stenberg

Presskontakt Kansliansvarig 0708-976 756