Gå direkt till innehåll
Ingen fara på taket – det här ska du tänka på

Pressmeddelande -

Ingen fara på taket – det här ska du tänka på

Det finns fortfarande fastigheter i Norden som har brister och som exempelvis saknar anordningar för taksäkerhet. Med nya och höjda krav samt bättre lösningar, ska olyckorna bland takentreprenörer minska.
– Det är viktigt att börja med att göra en riskanalys och säkerställa att alla som ska arbeta på taket vet vilka regler som gäller, säger Ulf Gustafsson som är marknadschef på Weland Stål AB.

Alla som rör sig på tak ska använda säkerhetslinor. Idag finns flera aktörer som arbetar med att utveckla taksäkerheten och driva innovationen framåt för att ta fram ny utrustning. Utvecklingen drivs dock inte bara av aktörer inom branschen utan av branschregelverk och branschpraxis som Arbetsmiljölagen och den egna Branschstandarden över fasta taksäkerhetsanordningar. Nivån på säkerheten påverkas mycket av hur regler och praxis tolkas, däremot har man genom åren sett att det blivit striktare tolkningar av befintliga arbetsmiljöregler. Inte minst sedan Arbetsmiljöverket år 2015 tog fram sanktionsavgifter där takentreprenörer, fastighetsägare eller fastighetsförvaltare kan tvingas betala upp till 400 000 kronor vid överträdelse av arbetsmiljölagen.

Finns mycket kvar att göra
Även om säkerheten blivit bättre de senaste åren har en del fastigheter i Norden fortfarande brister eller saknar anordningar för taksäkerhet. Det finns därför mycket kvar att göra på området, där många yttre faktorer påverkar. Ibland kan det handla om att takentreprenören inte håller sig uppdaterade om säkerheten, eller så handlar det om gamla vanor där entreprenören gör som denne alltid har gjort.

Den mänskliga faktorn
Precis som med allting annat spelar det ingen roll hur mycket någon investerar i säkerhetsfrämjande utrustning om de är oförsiktiga eller struntar i att följa reglerna. Även den mänskliga faktorn påverkar säkerheten. Därför bör varje besök på taket ses som unikt och att en riskanalys utförs innan arbetet sätts igång. – Mycket beror på vem som är på taket och hur situationen ser ut. Som hur ofta är personen på taket, hur mycket kunskap och erfarenhet denne har, vilka väderförhållanden som råder. Ta också hänsyn till om det är en stressad situation, vilken typ av arbete som ska utföras och om verktyg eller utrustning ska med upp. Det är många variabler förutom utrustningen som påverkar taksäkerheten, säger Ulf Gustafsson, på Weland Stål AB, som jobbat med taksäkerhet i mer än 20 år.

Weland Stål är ledande leverantör av egenutvecklade och egentillverkade produkter och lösningar inom taksäkerhet i Sverige, Norden och delar av övriga Europa. De har nyligen lanserat ett nytt fallskydd, Weline wiresystem där en vajer monteras längst takstegen, takbryggan nockräcket eller arbetsplattformen så att man kan koppla på sin säkerhetslina redan innan man kommit ut på taket. Tack vare att säkerhetslinan följer vajern kan man röra sig över hela takytan utan att behöva koppla om sig.

*Sanktionsavgiftens storlek baseras på antal sysselsatta hos företaget ifråga. Ju större företag, desto dyrare blir räkningen. Källa: Arbetsmiljöverket

Vill du läsa mer om taksäkerhet: www.tib.se
Vill du läsa mer om Weland Wiresystem: https://www.welandstal.se/?ID=WIRESYSTEM_WELINE&sLang=sv-se

Ämnen


TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende fabrikanter, leverantörer, försäkringsbolag och beställare. Medlemsföretagens huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem för låglutande tak, terasser, gårdsbjälklag och liknande. Även isoleringsarbeten och vissa trä- och plåtarbeten kan ingå.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. TIB utbildar och utfärdar auktorisation av tak- och tätskiktsentreprenörer samt kompetensbevis för montörer.

Presskontakt

Joakim Stenberg

Joakim Stenberg

Presskontakt Kansliansvarig 0708-976 756

Tak- och tätskitsentreprenörernas branschorganisation Sverige

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende fabrikanter, leverantörer, försäkringsbolag och beställare. Medlemsföretagens huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem för låglutande tak, terasser, gårdsbjälklag och liknande. Även isoleringsarbeten och vissa trä- och plåtarbeten kan ingå.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. TIB utbildar och utfärdar auktorisation av tak- och tätskiktsentreprenörer samt kompetensbevis för montörer.

TIB Takentreprenörerna
Box 22307
104 22 Stockholm