Gå direkt till innehåll

Kontakt

Annette Larsson

Rektor på Baggeboskolan 0504-181 98
Rikard Strömqvist

Rikard Strömqvist

Vård- och omsorgschef 0504-183 83

Mattias Peterson

Näringslivschef 0504-184 28
Johan Ekstrand

Johan Ekstrand

Demenssamordnare 0504-185 44

Lena Johansson

Enhetschef på omvårdnadsboendet Bonargården 0504-184 75
Jan Hanna

Jan Hanna

Socialnämndens ordförande 0737-16 77 63

Mattias Peterson

Näringslivschef 076-798 75 59

Samuel Willner

Projektledare och lokalstrateg 0504-181 57
Anneli Maaranen

Anneli Maaranen

Socialchef 0504-181 19

Mikael Jonsson

VA-chef Vatten- och avloppsfrågor 0504-181 36

Peter Doverholt

Ny kultur- och fritidschef 0504-182 52

Ola Johansson

Säkerhetssamordnare 0505-170 52
Gunnar Carlsson

Gunnar Carlsson

Samhällsbyggnadschef 0504-181 39
Peter Legendi

Peter Legendi

Presskontakt IT- och kommunikationschef 0504-181 17
Kristina Lundgren

Kristina Lundgren

Kommunchef 0504-181 35

Jenny Högberg

Fältassistent 0504-183 80

Hellen Wallén

Fritidskonsulent 0504-182 61

Frida Blomqvist

adminstrativ chef på kommunledningskontoret 0504-185 05

Rolf Eriksson

Kommunalråd 0504-181 15

Peo Andersson

Fastighetsägare och samordnare i Tibros lägenhetspool 070-815 29 01

Emma Lindblad

Kvalitetsutvecklare 0504-181 88

Ulrika Wennerkull

Personalchef, Tibro kommun 0504-181 23

Marcus Blåder

Enhetschef Ansvarig för kultur- och fritidsförvaltningens förebyggande arbete 0504-182 62

Mattias Gustafsson

utvecklingsledare, Barn & Utbildning, Tibro kommun 0504-181 60
Christina Froh

Christina Froh

Presskontakt Kommunikatör 0504-181 13
Annicka Klar

Annicka Klar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0504-183 37
Carl-Uno Olsson

Carl-Uno Olsson

Utredare Carl-Uno Olsson, Mindgear Support & Solutions AB 0764-21 22 00

Peter Engman

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning 182 78