Årsstämma i Ticket Travel Group AB samt Valberedning inför årsstämman 2009

Tid 16 April 2009 18:00 – 18:00

Plats Salén Restaurang och Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Årsstämma Årsstämma för Ticket Travel Group AB kommer att hållas torsdagen den 16 april 2009 kl 18:00 på Salén Restaurang och Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Aktieägare som önskar lämna förslag på punkter till årsstämman kan vända sig till styrelseordförande Matthias Imsland via e-post, matthias@icelandexpress.is eller på adress: Ticket Travel Group AB, Att: Årsstämma, Box 151, 131 08 Nacka. Valberedning Arbetet att sätta samman en valberedning för Ticket Travel Group AB pågår och information om dess ledamöter kommer att publiceras så snart detta arbete är färdigställt. Aktieägare som önskar lämna förslag till Tickets valberedning kan vända sig till Valberedningen via e-post; matthias@icelandexpress.is eller på adress: Ticket Travel Group AB, Att: Valberedningen, Box 151, 131 08 Nacka. För ytterligare information kontakta Tickets styrelseordförande Matthias Imsland, +354 896 78 22 Nacka 08-10-16 Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och andra största privatresebyrån i Norge. Ticket finns även med ticket.dk i Danmark. Företagets mål är att bli den ledande reseaktören i Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 90 butiker/kontor, via telefon och internet. Tickets försäljning uppgår till ca 5,0 miljarder SEK på årsbasis och koncernen har ca 470 årsanställda. Ticketaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB, Small Cap. Läs mer på www.ticket.se

Kontakter

Katarina Daniels

Presskontakt PR- och kommunikationsansvarig Norden 073-683 06 32

Relaterat innehåll