Pressmeddelande -

Beslut vid Tickets årsstämma

Vid Tickets årsstämma den 6 april 2006 fattades följande beslut; - Fastställande av resultat- och balansräkningar i enlighet med årsredovisningen samt beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005 - Beslut fattades att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2005 - Beslut fattades att till ny styrelse välja Palmi Haraldsson, Matthias Pall Imsland, Jan Rynning, Dag Tveterås samt Staffan Edh. - Beslut fattades att välja Matthias Pall Imsland till styrelsens ordförande - Beslut fattades beträffande styrelsearvoden enligt valberedningens förslag - Beslut fattades beträffande riktlinjer för ersättning till bolagets ledning enligt styrelsens förslag - Beslut fattades angående kriterier för utseende av valberedningens ordförande och ledamöter Nacka 06-04-07 Ticket Travel Group AB (publ) För mer information kontakta: Koncernchef/VD Lennart Käll, tel, 08-702 66 10, mobil 070- 573 85 08, lennart.kall@ticket.se Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flyg- och hotellbolag. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge i ca 90 butiker, via telefon och Internet. Tickets försäljning uppgår till cirka 3 miljarder kronor och bolaget har cirka 400 årsanställda. Ticket-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Katarina Daniels

Presskontakt PR- och kommunikationsansvarig Norden 073-683 06 32