Pressmeddelande -

Beslut idag om sänkt reklamskatt - Tidningarna efterlyser avvecklingsplan

- Vi är glada men inte helt nöjda! Vi efterlyser en avvecklingsplan för reklamskatten. Att avvecklingen av ”tidningsskatten” nu inleds är ett steg i rätt riktning. Men det gäller att processen fortsätter så att den orättvisa skatten avvecklas helt och hållet för alla tidningar. Det säger Barbro Fischerström, VD på Tidningsutgivarna i en kommentar till dagens riksdagsbeslut. Riksdagen godkände idag regeringens budget för 2006 och därmed även den föreslagna sänkningen av reklamskatten. 51 dagstidningar slipper därmed betala reklamskatt medan 35 dagstidningar liksom gratistidningarna även i fortsättningen tvingas betala, om än en lägre skatt. Argumenten för att slopa skatten är flera. Reklamskatten är orättvis då dagstidningarna betalar skatten medan kommersiell tv, radio, Internet och direktreklam inte betalar en krona. Reklamskatten är otidsenlig. Den infördes 1972, och sedan dess har medielandskapet förändrats betydligt. Riksdagen har dessutom fattat beslut om att avskaffa reklamskatten. Regeringen fick för över tre år sedan uppdraget att verkställa detta beslut. - Vi utgår från att regeringen fullföljer riksdagens intentioner att avskaffa reklamskatten i vårens budgetproposition, säger Barbro Fischerström. Fakta om regeringens första steg för att avveckla reklamskatten Skatten på annonser i allmän nyhetstidning sänks från 4 till 3 procent och reklamskatten i övrigt sänks från 11 till 8 procent. Dessutom höjs gränsen för när skatt måste betalas, från 12 till 50 miljoner kronor för dagspress och från 6 till 10 miljoner för populär- och fackpress. Men även efter den aviserade sänkningen kommer många tidningar fortfarande att vara hårt belastade av den orättvisa reklamskatten. För ytterligare information Barbro Fischerström, VD, 08/692 46 80 Elisabeth Lundberg, informationschef, 08-692 46 43, 0708-655 804 Tidningsutgivarna representerar ca 240 tidningsföretag och andra medieföretag i bransch- och arbetsgivarfrågor. De svenska dagstidningarna har en sammanlagd upplaga på 4 miljoner exemplar och en stabil läsekrets som omfattar 87 procent av den vuxna befolkningen.

Ämnen

  • Massmedia

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Presskontakt

Per Hultengård

Presskontakt VD, presskontakt 08-692 46 46