Pressmeddelande -

Betalt på nätet inte dagspressens ödesfråga

Dagspressens främsta utmaning de närmaste åren är att fortsätta utveckla sina redaktionella produkter. Att ta betalt på nätet – som i den allmänna debatten ofta framställs som dagstidningarnas ödesfråga – kommer betydligt längre ned på listan enligt tidningscheferna själva. Det visar en enkät som TU låtit göra bland medlemsföretagen.

– För tidningarna själva finns uppenbart frågor som har högre prioritet än att ta betalt för innehåll på nätet. Främst att utveckla sitt redaktionella innehåll, men även att utveckla nya affärer och att ta bättre betalt av annonsörer, säger Anna Serner, vd TU. TU har i den nya enkäten låtit tidningschefer själva uppge vilka man ser som de främsta utmaningarna de närmaste två åren. De vanligaste svaren är:

 • Att fortsätta utveckla den redaktionella produkten (85 procent).
 • Att bygga och behålla förtroendet från läsarna (56 procent).
 • Att utveckla nya affärer (37 procent).
 • Att bli bättre på att ta betalt av annonsörer på nätet (31 procent).
 • Att bli bättre på att ta betalt av läsare på nätet (25 procent).

(Procentsumman överstiger 100 procent eftersom respondenterna har fått uppge flera alternativ.)

Utmaningen att utveckla den redaktionella kvaliteten blir ännu större av att 3 av 4 tidningschefer (74 procent) räknar med att behöva sänka sina kostnader ytterligare de fram till 2014. Men trots fortsatta kostnadssänkningar uppger 9 av 10 att satsningarna på redaktionell utveckling kommer att öka eller vara oförändrade fram till år 2014.

– De flesta upplever att man har påbörjat ett framgångsrikt arbete med att sänka kostnader och samtidigt åstadkomma en högre kvalitet i sin bevakning. Bland annat genom att integrera olika kanaler på smartare sätt och att få in ny kompetens i företagen, säger Anna Serner, vd TU.

Undersökningen visar också att innehållet i svenska dagstidningar har förändrats de senaste två åren enligt tidningscheferna själva. Mest ökar webbjournalistik, användargenererat material – både i papper och på webben – och lokal journalistik. När det gäller utrikesjournalistik är den generella trenden däremot minskande.

Här finns en grafik med några av resultaten från undersökningen. Grafiken är fri för spridning och återpublicering.

Undersökningen

TU:s webbaserade enkäten genomfördes under september- oktober 2010. Enkäten besvarades av totalt 163 personer med befattningar som chefredaktör, redaktionschef och vd. Resultaten kommer att presenteras i sin helhet på TU:s Redaktionsledardagar som äger rum 25 – 26 januari 2011.

För ytterligare frågor kontakta Anna Serner, vd TU, 070-674 01 35, anna.serner@tu.se

Ämnen

 • Massmedia

Kategorier

 • tu
 • tidningsutgivarna
 • betalt på nätet
 • redaktionell kvalitet
 • dagspress

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati.

Kontakter

Per Hultengård

Presskontakt VD, presskontakt 08-692 46 46