Pressmeddelande -

Inbjudan till TU:s FRA-debatt med fokus på tystnadspliktiga grupper

Tidningsutgivarna och andra organisationer som företräder grupper med tystnadsplikt är bekymrade över de oklarheter som fortfarande finns efter att alliansen presenterat sitt förslag på ändringar i det tidigare förslaget till ny Signalspaningslag (den sk FRA-lagen).

Tidningsutgivarna anser det vara oerhört angeläget att den tilläggsproposition som nu arbetas fram uttryckligen garanterar källskyddet och därmed undantar medier och alla andra grupper med lagstadgad tystnadsplikt från avlyssning.

Om sådana som har tystnadsplikt avlyssnas hjälper det inte att uppgifter raderas i efterhand eftersom skadan då redan är skedd.

Under debatten kommer vi bland att ta upp följande frågor:

  • Om personen som har tystnadsplikt blir avlyssnad - hur ska han eller hon hantera det?
  • Vad får ett "brott" mot tystnadsplikten för konsekvenser för drabbade patienter, klienter, kunder och andra uppgiftslämnare?
  • Hur kan man i tilläggspropositionen säkerställa att avlyssning av tystnadspliktiga grupper inte sker?

Vid debatten medverkar bland andra Thomas Bodström (ordförande i justitieutskottet), Håkan Jevrell (statssekreterare Försvarsdepartementet), Anne Ramberg (generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund), Nils Funcke (chefredaktör för Riksdag & Departement), Eva Nilsson Bågenholm (ordförande för Sveriges Läkarförbund), Jacob Sunnliden (redaktör vid Svenska Kyrkan, Helsingborg), Agneta Lindblom Hulthén (ordförande Journalistförbundet) och Anna Serner (vd Tidningsutgivarna).

Tid: 9 december 8-10 (frukost 8.00-8.30)

Plats: Pressens Hus, Kungsholmstorg 5

Anmälan: senast 7 december.
Kostnadsfritt, men vid utebliven avanmälan debiteras 300 kronor.

Anmäl dig här!

 

Ämnen

  • Massmedia

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Kontakter

Per Hultengård

Presskontakt VD, presskontakt 08-692 46 46

Relaterade event