Pressmeddelande -

Ny rapport: Här är de nya mediekonsumenterna

Unga människor konsumerar medier på olika sätt och deras beteenden förändras i hög takt.
En ny rapport från TU och Ungdomsbarometern visar på stora skillnader mellan olika grupper av unga när det gäller mediekonsumtion. Skillnaderna utgår främst från vilka områden de unga upplever sig ha koll på. Av rapporten framgår bland annat att varannan svensk mellan 15 och 25 tror att papperstidningar kommer att finnas kvar om 50 år.

– Hur man definierar att ”ha koll” och vad man upplever sig ha koll på definierar i stor utsträckning hur och vilka medier man konsumerar. Och att ha koll betyder inte bara att hänga med i nöjes- och skvallervärlden. En stor grupp unga drivs av ett intresse för det som vi vuxna definierar som nyheter – utrikesnyheter, forskning och politik, säger Jon Goland, ansvarig för Innovation och utveckling på TU.

I den nya rapporten urskiljs fyra olika kategorier utifrån vilket mediebeteende en person har. De fyra kategorierna är ungefär lika stora, vilket betyder att var och en av typpersonerna representerar ungefär en fjärdedel av svenskarna mellan 15 och 25 år:

 • Vuxen-Viktor(ia)” - den nyhetsorienterade mediekonsumenten. Söker i första hand utrikes- och forskningsnyheter och har papperstidningen som sitt huvudmedium. Finns framför allt i student- och storstäder.
 • “Latte-Lisa” - den nöjesorienterade mediekonsumenten. Läser främst nöjes- och modenyheter och är den aktivaste gruppen i bloggosfären .
 • Digital-Danne”  - den snabbrörliga mediekonsumenten. Läser främst tekniknyheter och serier, är mest aktiv på forum och videodelningssajter.
 • Försiktiga Frida” - den passiva mediekonsumenten. Konsumerar medier i lägre utsträckning än övriga grupper och är mer passiv följare än aktiv medskapare på nätet.

Några andra iakttagelser från den nya rapporten:

 • Totalt sett är nöje, olyckor och katastrofer de populäraste nyhetskategorierna bland unga. Särskilt ”Lisa” drar upp siffrorna.
 • Mediekonsumtionen är ämnesstyrda snarare än kanalstyrd. Den grupp som i störst utsträckning läser nyhetsmedier på papperstidning (”Vuxen-Viktor(ia)) läser också i störst utsträckning nyhetstidningar på nätet.
 • Drivkrafterna för unga att kommentera artiklar och inlägg på nätet är främst positiva – att man gillar någon eller vill uppmuntra avsändare. Tendensen syns tydligast hos ”Lisa”.

Rapporten är sammanställd utifrån intervjuer med 4737 svenskar mellan 15 och 25 år.

För ytterligare information kontakta

Jon Goland, jon.goland@tu.se, 0733-20 90 60

Ämnen

 • Massmedia

Kategorier

 • tu
 • tidningsutgivarna
 • jon goland
 • ungdomsbarometern

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati.

Kontakter

Per Hultengård

Presskontakt VD, presskontakt 08-692 46 46